Úvodní stránka | Recenze | Reporty | Ukázky | Odkazy | Diskuse
Guestbook | Chat | Archiv | Partylist | Trancefusion


Re: sevenovo topic
(05. 06. 2011 01:54)
Výborný! musíte vidět :-) web: [www.reformy.cz]


Edit: seven (05. 06. 2011 01:55) (1x)
Re: sevenovo topic
(07. 06. 2011 23:34)
Nigel Farage: Chytení v ekonomickej pasci - video s čekými titulky :-)

Nigel Farage hovorí na tému stability eurozóny, úspechov európskej politiky a nádeji eura na prežitie. Nie však celkom v duchu oficiálnych vyjadrení čelných predstaviteľov EÚ. Ide o zostrih z viacerých vystúpení od roku 2008. Do akej miery sa jeho skeptické slová potvrdili a či sú jeho predpovede budúceho vývoja príliš odtrhnuté od reality, posúďte sami:Edit: seven (07. 06. 2011 23:36) (2x)
Re: sevenovo topic
(16. 06. 2011 23:30)
rohlík celozrnný
Re: sevenovo topic
(16. 06. 2011 23:30)
Re: sevenovo topic
(16. 06. 2011 23:42)
Hold Islandu aneb fakta o revoluci, která nastartovala nejen Španělsko.


Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi. Mlčela však o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit vládu a přepsat ústavu.Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, byl tento případ ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi, které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.

Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože je to problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo zakotveno, že občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik.

Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti této moci, která dovedla zem i celý svět ke krizi. Islandský model, který ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o svoji kariéru.

Umlčená fakta o Islandu:

V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost. Země zkrachovala.

2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutí k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok.

Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5,5% úrokem.

Rok 2010. Lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident odmítne ratifikovat, a oznámil, že ho bude konzultovat s EU. Lidé jdou znovu do ulic. V březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku.

Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů. Interpol vydal rozkaz a všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi.

Lidé dávají dohromady novou ústavu, která není kopií dánské ústavy jako to bylo doposud.

Ústavodárné shromáždění složené z lidí přímo volených lidmi zahájilo svoji činnost v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Musí být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách.

Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany.

Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím vladní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy výměnou za mlčení.

Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě. Postavila se tomuto zkorumpovanému a neudržitelnému systému a dává světu lekci z opravdové demokracie. Po celém světě bude známa a oceňována, dříve nebo později, a to navzdory vládě politických a ekonomických elit, které zapříčinily celosvětovou krizi. Touha po svobodě nezná hranic!

Přeložil Rudolf Černý.

Zdroj [www.votoenblanco.com]
Re: sevenovo topic
(23. 06. 2011 00:21)
Bouře před Bouří, 22. 6. 1941
Bruno Solařík

*

Dne 15. května 1941 přijala Rudá armáda přísně tajný dokument s následujícím názvem:

Úvahy o plánu strategického rozvinutí ozbrojených sil Sovětského svazu pro případ války s Německem a jeho spojenci.

V plánu nešlo o obranu SSSR. Šlo naopak o náhlý, nečekaný útok Rudé armády na hitlerovské Německo a jím okupovanou Evropu.

Hlavní válečný úder měl být zasazen ve směru Krakov – Katovice. Úkolem bylo „ke třicátému dni operací dosáhnout linie fronty Ostrolenka (město u Varšavy) – Olomouc (!)“.

A poté:

„Za následující strategický cíl stanovit útok z prostoru Katovice severním či severozápadním směrem, rozdrtit zde hlavní síly centrálního úseku a severního křídla německé fronty a dobýt území bývalého Polska a Východního Pruska.“

Na sovětsko-rumunské hraniční řece Prut měla být Rudá armáda následně připravena „k provedení soustředěných úderů proti Rumunsku z prostorů Černovcy a Kišiněv; nejbližším cílem zde bude zničení severního křídla rumunské armády spolu s dosažením linie řeka Moldova – město Jassi.“

Závěry plánu dáváme k dispozici bez komentáře.

„Aby bylo splnění výše uvedeného záměru zajištěno, je nutno:

1. provést skrytou mobilizaci jednotek pod záminkou cvičného soustředění záložních oddílů,

2. provést tajné soustředění jednotek co nejblíže k západní hranici pod záminkou jejich stažení do výcvikových táborů,

3. utajeně soustředit letectvo ze vzdálených okruhů na polní letiště a ihned začít s rozvíjením leteckých týlových jednotek…“

Ještě podpisy:

„Lidový komisař obrany SSSR maršál Sovětského svazu S. Timošenko
Náčelník generálního štábu Dělnicko-rolnické rudé armády armádní generál G. Žukov“

*

Když už se tohleto omylem (po roce 1991) odtajnilo, ruští režimní historikové (plně podporovaní historiky ze Západu) dodnes tvrdí, že se jednalo jen o nezávazný námět sovětských generálů „pro všechny případy“ – „kdyby náhodou“, a to jen k doplnění „obranné strategie“ Rudé armády.

Obranné strategie, kterou ale kupodivu nikdo nikdy nedoložil žádnými historickými důkazy ani před otevřením sovětských archivů, ani poté (nemluvě o tom, jak dopadla tato „obrana“ dne 22. června 1941)...

Onen historicky prokázaný, zjevně útočný plán, který jsme právě citovali, však Stalin, vystrašený Hitlerem, podle řady historiků prý určitě neschválil.

*

A teď pozor.

Stalinovi maršálové a generálové vzápětí bez obav a skrupulí realizovali závěry citovaného plánu, a to doslova:

1. provedli skrytou mobilizaci jednotek pod záminkou cvičného soustředění záložních oddílů,

2. provedli tajné soustředění jednotek co nejblíže k západní hranici pod záminkou jejich stažení do výcvikových táborů,

3. utajeně soustředili letectvo ze vzdálených okruhů na polní letiště u hranic a ihned začali s rozvíjením leteckých týlových jednotek…

*

Obrovské soustředění útočných sovětských sil na hranicích, ke kterému prokazatelně došlo přesně podle plánu „strategického rozvinutí ozbrojených sil Sovětského svazu pro případ války s Německem a jeho spojenci“, by nemohlo být provedeno, pokud by o něm s prominutím nevěděl šéf totalitní státostrany a vlády, člověk, který nesčetněkrát dokázal, že jakékoliv akce, které by jen náznakem mohly oponovat názoru sovětského vedení, mají – bez ohledu na funkce a zásluhy – za následek ty nejkrutější sankce: popravy v katakombách NKVD...

*

„Jen tak pro všechny případy“ vypracovaný plán útoku Rudé armády proti nacistickému Německu ze dne 15. května 1941 byl ve skutečnosti dovršením dlouhodobého ofenzivního válečného plánování Stalinova SSSR, plánování, které nepočítalo s ničím jiným než s útokem Sovětů proti nacisty okupované Evropě. Krycí název plánu zněl Bouře (rusky Groza). Závazný plán útoku na Německo a Rumunsko v nejbližších měsících byl přitom, jak dnes víme – vyhotoven dne 11. března 1941 a plán z 15. května 1941 byl už jen jeho detailním rozpracováním.

Útok měl započít v prvním červencovém týdnu 1941.

*

Gigantická motorizovaná a mechanizovaná vojska Rudé armády s bezkonkurenčním mobilním dělostřelectvem a nepřehlednými tankovými divizemi, s celými jezery paliva a s tunami pěší, tankové i dělostřelecké munice, která měla být právě rozdělena jednotkám, se namísto obranných manévrů soustřeďují doslova na dohled od státních hranic s nacistickým Německem a jeho jediným ropným zdrojem Rumunskem, a to všude – bez výjimky – na odkrytých, nechráněných, neopevněných úsecích, kde nebyly žádné pevnůstky, zákopy, okopy a ostnaté dráty: ty by totiž bránily bleskovému postupu motorizovaných jednotek kupředu.

To vše se děje mezi opevněnými pohraničními prostory, v nichž jsou namísto oněch bojových pluků, divizí a armád soustřeďovány – na dostřel od nepřítele – jen týlové (!) polní nemocnice a policejní eskortní jednotky NKVD...

Obrovské sovětské letectvo čítající 8 400 strojů (proti 2 500 německým...) je hromadně soustředěno na polních letištích zřízených jen pár kilometrů od hraniční čáry. Letouny tam stojí natěsnány v takové koncentraci, že už se tam nevejde ani ň.

V obranných liniích SSSR, budovaných před lety v hlubokém zázemí (na bývalé hranici s velkým Polskem) byly již dávno vytvořeny široké průchody, aby nic nepřekáželo masivnímu přísunu dalších bojových posil z vnitrozemí k hranici.

Ve druhé polovině června 1941 dokonce i sovětské pohraniční oddíly na nové hranici s Německem a Rumunskem odstraňují překážky ve svých hraničářských pozicích, a to doslova až k hraničním značkám.

*

Před bouří je ticho.

Před úplným soustředěním do výchozích pozic, během masivních přesunů, jsou i ty největší ozbrojené síly na světě v podstatě bezbranné. S kalhotami dole, říká se: palivo a munice jsou ve skladech připravovány k distribuci jednotkám, ale ještě jim předány nejsou. Motory tanků a letadel procházejí generální údržbou, takže jsou rozebrány na součástky a tisíce strojů se nemohou hnout z místa.

Je ostatně ještě čtrnáct dní čas.

Pak bude všechno připraveno k útoku, přesně podle Leninova odkazu: „Jakmile budeme natolik silní, abychom porazili celý kapitalismus, okamžitě se do něj dáme.“

*

Sebemenší překážky na sovětské straně jsou zlikvidovány. Není za co se schovat.

S obranou se totiž nepočítá. Na řadě je rudý blitzkrieg.

Osvobození Evropy od nacismu. A následný vývoz ostnatého drátu SSSR na břehy Atlantiku. A skok dál, na všechny kontinenty.

Pak nebude ostnatý drát zapotřebí. Nebude kam utéct.

Pak bude státní znak SSSR reprezentovat skutečnost, a nikoli pouze příslib.

Státním znakem SSSR byla Zeměkoule.

*

Raději ani nedomýšlejme, jaké katastrofální, ba apokalyptické následky by to mělo, kdyby tak multigigantické a přitom tak nepředstavitelně nechráněné vojenské a letecké soustředění Rudé armády – s milionovými jednotkami pěchoty soustředěnými záměrně stranou všech obranných pozic, s tisícovkami prázdných tanků, procházejících poslední generálkou motorů a stojících – zatím bez munice a paliva – pár metrů od hranic, s prázdnými letadly připravenými pro piloty na polních příhraničních letištích křídlo na křídlo, s nedozírnými muničními, palivovými a výstrojními sklady umístěnými co nejblíž k hranicím, s celými divizemi, brigádami a armádními sbory přesouvanými po všech silnicích a železnicích k doplnění již soustředěných jednotek, s armádním velením všech stupňů, nevybaveným naprosto žádnou obrannou doktrínou, s hraniční čarou bez jediného vojáka v obranných palebných postaveních od Baltu po Černé moře – kdyby všechny popsané přípravy právě v tu chvíli zaskočila neočekávaná agrese z druhé strany hranice...

Neočekávaná, protože sebevražedná.

*

V sobotu 21. června 1941 se na sovětské straně zjistilo, že hitlerovské Německo přerušilo telefonní spojení se Sovětským svazem. Na lidový komisariát obrany SSSR zároveň přišlo od velitele Kyjevského zvláštního vojenského okruhu generálplukovníka Kirponosa hlášení o německých vojácích, kteří dezertovali od wehrmachtu a přes státní hranici přeběhli k Sovětům. Dezertéři tvrdili, že v noci německá vojska přepadnou Sovětský svaz.

V Kremlu ovšem věděli už od jara, co Hitler vyvádí u hranic SSSR. Měli však do poslední chvíle nikoli naději, nýbrž pevnou jistotu, že se jedná o pouhé harašení zbraněmi a cílenou dezinformaci.

Proč?

Věděli, že Rudá armáda je nesrovnatelně silnější než wehrmacht.

V telegramu zaslaném Rooseveltovi se tehdy Stalin holedbal, že má 24 000 tanků. Toto astronomické číslo vyrazilo Rooseveltovi dech: taková nehorázná lež!

Na základě dnešních znalostí se ovšem toto číslo jeví jako malinko podhodnocené.

*

Učiňme však nyní zadost elementární objektivitě: nepozastavujme se s děsem nad počty všech německých a sovětských tanků, které se tedy, jak nyní vidíme, daly ke 22. červnu 1941 porovnat v poměru 3 600 : 24 000 neboli 1 : 6,6 (!). - Vylučme nyní z tohoto poměru tanky lehké a zastaralé (aniž bychom zapomněli, že přece jen existovaly), a to na obou stranách, a počítejme jen nejnovější typy.

Proti více než 1 100 moderních německých tanků Panzer III a Panzer IV postavil totiž SSSR k červnu 1941 na 2 400 moderních strojů včetně 1 800 tanků KV-1 a T-34, které nakonec válku vyhrály. – Po srovnání kvality těchto moderních tanků na obou stranách, jejich pancéřování, šířky pásů, rychlosti a palebné síly (zvláště obou nejlepších sovětských typů), by se jejich matematický poměr 1 : 2,2 mohl ještě dále zvýšit ve prospěch Rudé armády (a to stále jen ke dni začátku války). Výsledný poměr již nevyvolává posvátnou hrůzu jako poměr 1 : 6,6, přesto však dokazuje, že Sověti měli před začátkem německo-sovětské války převahu nejen v absolutních číslech (počet vojáků a zbraní), ale právě i v moderní technice. Akceptovat něco takového bylo pro celý kapitalistický svět naprosto absurdní. Právě proto ostatně všechny západní rozvědky, včetně té německé, takovou absurditu rovnou ignorovaly.

*

Kreml však na oplátku zase ignoroval možnost, že by Hitler mohl Stalina předběhnout a zaútočit jako první. Vždyť napoleonským tažením do bolševického Ruska by si šel pro jistou smrt. A to přece soudný člověk neudělá.

Krysa zahnaná do kouta však není soudným člověkem. Vždy volí zoufalý skok do tváře silnějšího protivníka. Tady udělali soudruzi ze SSSR psychologickou chybu.

*

A navíc měli neuvěřitelnou smůlu. Jako by snad někde učinili ještě i chybu magickou…

Krysa po nich totiž skočila právě v okamžiku, když byli se vší ocelovou výzbrojí paradoxně dočista bezbranní... Sebegigantičtější vojenská převaha není než hromadou šrotu, když zrovna probíhá důsledná technická generálka před velkou akcí, takže nejmodernější stroje stojí na startovní čáře bez motorů, bez nafty a bez munice. Dvacetiletá práce zotročených Slovanů, Kavkazanů, Turkitů a dalších etnických skupin, žijících shodou okolností na teritoriu radikálně marxistického experimentu, největší sakrificium v dějinách lidstva, jehož prostřednictvím provedl SSSR „socialistickou akumulaci kapitálu“ jménem GULAG a vybudoval – v těsném sousedství zemljanek – válečnou mašinérii, jakou svět nezažil, to vše bylo zmařeno během jednoho jediného dne, a to za pomoci obyčejných minometů, nafukovacích člunů a časem již zastaralých lehkých tanků, ukradených nacisty před lety ve Škodovce a ve Zbrojovce.

Proto se dekapitace vzteklé krysy protáhla na neuvěřitelných pět let, aniž by se už kůň Rudé jízdy mohl kdy napojit vodou z Rýna, Loiry, Ebra a Temže.

*

Neuvěřitelná smůla.

Nějaký čas předtím, na jaře 1941, požádal antropolog Michail Gerasimov sovětské úřady o povolení otevřít hrobku slavného středověkého nájezdníka Timura Lenka čili Tamerlána, umístěnou v samarkandském mauzoleu Gur-Emir. Chtěl na ní aplikovat svou metodu rekonstrukce tváře podle lebky.

Povolení dostal, přestože nejen samotný vědec, ale i Stalin, který o povolení osobně rozhodoval, byli včas seznámeni s místní tradicí: podle starců ze samarkandského bazaru nesmí být klid „boha války“ rušen, jinak přijde neštěstí – třetího dne se Tamerlán vrátí s válkou.

Za asistence kamer odsunuli vědci desku sarkofágu vážící čtyři tuny a odkryli černou rakev pod zetlelou zlatou pokrývkou.

Bez ohledu na prosebné protesty starého vrátného pak vědci otevřeli i rakev a Gerasimov ukázal na kameru Tamerlánovu lebku. Film odvezli do Moskvy a Stalin si jej nechal ihned promítnout.

Hrobka byla otevřena v noci z 19. června 1941.

*

Neděle, 22. červen 1941.

Astronomicky nejkratší noc roku 1941, noc po letním slunovratu.

Začátek třetího dne po otevření Tamerlánovy hrobky.

Ve 3 hodiny a 15 minut zaznělo na březích řeky Bug heslo „Dortmund“.

Šest tisíc děl vystřelilo naráz přes sovětskou hranici.

Gigantická salva přeťala noční ticho a ozářila oblohu podél hranice tak, že se na chvíli zdálo, jako by už bylo poledne.

Vypukla bouře před Bouří.

Blitzkrieg dělnicko-rolnické Rudé armády k Atlantiku byl odložen na neurčito.

Navždy.

*

Zločinec Hitler tedy na poslední chvíli zachránil Evropu a svět před zločincem Stalinem?

Nikoli.

Evropu a svět zachránil před zločincem Stalinem… sám Stalin: špatně si vypočítal psychologii posledního tahu marx-leninské Poslední bitvy.

A možná taky soudruh Gerasimov: otevřel Tamerlánovu hrobku.
Re: sevenovo topic
(23. 06. 2011 00:53)
hmm.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je sobota večer a 4 baby okolo 30tky sa rozhodli zabaviť v meste.. sme všetky Slovenky a sme na to patrične hrdé.. Tešíme sa, že si po dlhšom čase pokecáme, zabavíme sa a zatancujeme si.. Prvý bar v Petržalke nesklamal.. asi to bude tým že nás tam poznajú, príjemná obsluha, chutné drinky... čašníci zatvárajú tak voláme taxík: haló a kam to bude? Jááj tak to nemám nikoho.. ( nie je to ďaleko len vonku prší ako z krhly) .. povieme si nevadí a skúšame ďalšiu taxislužbu.. pani na druhej strane optickej siete sa nepýta kam ideme a posiela auto.. za základný tarif pridávame prepitné.. Oldiesparty v Petržalke.. otvárame dvere a nevieme či mame cúvať.. nahnevaný pán vyhadzovač alebo SBS-kár či ako sa to volá.. slušne sa pýtame , či tá propagovaná akcia Narodeninové šampanské platí.. áno.. super platíme vstup, bojazlivo podávame ruky, vraj si nás musia označkovať.. a už sme aj na parkete.. šampanské mi nechutí tak si idem objednať ten nápoj na F.. ďalšia akcia 1+1 super.. teda až na to že na výdavok, ( podotýkam, že som to zaokrúhlila), treba čakať 10min. .trošku dosť.. no nič .. objednáva kamarátka.. vráti sa k stolu a vraj ju skoro o 5 Eur oklamali a že jej nemajú drobné tak nabudúce keď si objedná má pripomenúť, že jej majú dať ešte 0,40 € .. no nič teda pôjdeme inam.. Staré mesto.. čakáme na taxi.. z ohlásených 10 minút je 25 v daždi.. tak skočíme do putiky pri ceste aj tak dochádzajú cigarety.. čašníčka hrá symfóniu na hracom automate a bez toho aby sa obrátila vraví že nemá.. tak prepáčte, že som Vás neVYRUŠILA.. Sadáme do auta.. 4 baby a taxi-kár zo zlatej taxislužby.. asi má pocit, že sa musí pred nami prevádzať : ľavá ruka obopína volant niekde kde by mala by pravá, operadlo vodiča necháva pre klienta sediaceho v zvadu cca 5 cm .. nechápavo podotýkam (opakujem podotýkam, nežiadam ho, aby si posunul sedadlo), že pre jeho budúcich klientov bude určite príjemnejšie, keď budú mať počas jazdy viac komfortu.. nahnevaný macho zastavuje na Novom moste niekde v strede... vraj toto nie je povinný počúvať a keď sa nám nepáči máme si vystúpiť.. po poznámke že tu môžeme byť aj do rána asi pochopí že nás bude musieť počúvať až do miesta určenia.. Rozčúlená a znechutená už asi ani nemám chuť niekam ísť, ale baby skúšajú prvý otvorený podnik za Michalskou bránou.. po mojich skúsenostiach s týmto podnikom postávam obďaleč.. viem ako to dopadne : 4 baby Slovenky a bez cudzinca nemajú šancu sa sem dostať.. kamarátka príde znechutená a to nie len tým spomínaným.. manažér podniku evidentne pod vplyvom zakázaných látok je úplne mimo.. znechutené pokračujeme ďalej.. v jedinom podniku kde si môžete zaspievať a navštevujeme ho najradšej končíme svoju púť .. pri bare objednávame nápoj na F a sledujem čašníčku ako lieva.. v ruke odmerka.. a lieva pod čaru.. pozerám na ňu, že čo to ma znamenať, či potrebuje okuliare.. hodí očkom na prevádz-kára.. nepozerá sa.. tak prilieva.. nechápem.. nechápem.. nerozumiem.. už sa mi nedarí nájsť tú správnu náladu a pýtam sa kam to naše Slovensko smeruje???? Veď nechcem aby zákazník bol pánom.. stačí trochu rešpektu a úcty .. Je to tak veľa??

Čítajte viac: [dolezite.sk]
Re: sevenovo topic
(24. 06. 2011 19:16)
o ufo mi nejde, jde mi o to uvědomění naší skutečné pozice ve vesmíru mazec!

Re: sevenovo topic
(29. 06. 2011 11:27)
Konec anonymity?
Technologie od miniaturních bezpilotních letounů až po internet obsazuje soukromou sféru - s naší podporou

19. června se ve zprávách objevila zdánlivě nesouvisející témata - ačkoliv lze prominout, pokud byla přehlédnuta... Tak jako všechny zprávy i tyto dorazily v "informační tsunami" - prostě jen dvě malé kapky v záplavě zpráv, od nichž se očekává nebo doufá, že budou osvěcovat a vysvětlovat, zatímco slouží zatemňování a otupování, napsal v deníku The Guardian Zygmunt Bauman.

Jeden článek, jehož autory byli Elisabeth Bumiller a Thom Shanker, informoval o spektakulárním vzestupu počtu bezpilotních letounů zmenšených do rozměrů vážky či kolibříka, které bez problémů přelétávají okenná římsy; oba jsou určeny k tomu, aby zůstaly pouhému oku skryty. Druhý článek napsaný Brianem Stelterem tvrdil, že internet je "místem, kde umírá anonymita". Tyto dvě zprávy hovoří unisono, obě věští a vyhrožují koncem neviditelnosti a autonomie, dvou definujících atributů soukromí - i když obě záležitosti vznikly nezávisle na sobě a bez vědomí o existenci té druhé.

Bezpilotní letouny vykonávající špionážní a úderné úkoly, jimiž jsou známy zejména "Predátory" ("Od roku 2006 bylo na pákistánských kmenových územích americkými bezpilotními letouny zabito více než 1 900 povstalců") jsou zmenšovány do velikosti ptáků, ale raději dokonce hmyzu (mávání hmyzích křídel je zdánlivě mnohem snazší technologicky napodobit než pohyb křídel ptačích), a mimořádné aerodynamické dovednosti lišaje, hmyzu známého schopností vznášet se na místě, byly podle majora Michaela L. Andersona, doktorandského studenta technologie pokročilé navigace, zvoleny za dosud nedostižený, ale jistě brzy dosažený cíl současného designérského snažení - kvůli potenciálu nechat daleko za sebou vše, "co dovede naše neohrabané letadlo".

Nová generace bezpilotních letounů zůstane neviditelná, zatímco vše ostatní se stane viditelným; bude imunní, zatímco vše ostatní bude zranitelné. Řečeno s Peterem Bakerem, profesorem etiky na United States Naval Academy, tyto letouny posunou válku do "postheroického věku"; ale podle jiných "vojenských etiků" také ještě dále rozšíří již tak značnou propast mezi americkou veřejností a válkou; jinými slovy, uskuteční další skok (již druhý po nahrazení armády branců profesionální armádou) k tomu, aby se válka stala pro národ, v jehož jménu je vedena, takřka neviditelnou (nebudou ohroženy žádné životy místních obyvatel) a tím bude její vedení mnohem snadnější - dokonce i mnohem přitažlivější, kvůli takřka úplné absenci vedlejších škod a politických nákladů.

Příští generace bezpilotních letounů bude vidět, zatímco sama zůstane pohodlně neviditelná - doslovně i metaforicky. Nebude existovat žádný úkryt před špehováním - a pro nikoho. Dokonce i technici vysílající letouny do akce ztratí kontrolu nad jejich pohyby a tak se stanou neschopnými, ať už pod jakýmkoliv tlakem, zbavit jakýkoliv objekt možnosti, že bude sledován: "Nové a vylepšené" bezpilotní letouny budou naprogramovány tak, aby létaly samy - podle jimi zvolených časových rozvrhů a itinerářů.

Je to nepochybně právě tento aspekt nových špionážních a průzkumných technologií vyzbrojených kapacitami jednat z odstupu a nezávisle, který znepokojuje většinu jejich návrhářů a také dva novináře informující o jejich starostech: "Datová tsunami" již zaplavující personál štábu letectva a hrozící vymknout se jeho schopnosti absorbovat a zpracovávat informace, a tak také jeho kontrole (nebo kontrole kohokoliv jiného)...

Pokud jde o "smrt anonymity" na internetu, zde je to poněkud odlišné: Vzdáváme se svého práva na soukromí o své vlastní vůli. Nebo prostě souhlasíme se ztrátou soukromí coby rozumnou cenou za zázraky, které za to dostaneme. Nebo je tlak na obětování osobní autonomie tak drtivý, tak blízký podmínkám ovčího stáda, že pouze pár mimořádně vzpurných, smělých, bojovných a rozhodných vůlí uspěje při snaze odolat. Tak či onak, stojíme přinejmenším nominálně před volbou, stejně jako před zdáním dvoustranného kontraktu, a přinejmenším máme formální právo protestovat a žalovat v případě jeho porušení: Jde tedy o něco, co u bezpilotních letounů nehrozí.

Jenže nakonec to vyjde nastejno: Jakmile jste uvnitř, stáváte se rukojmím osudu. - Richu Lamovi, fotografovi na volné noze pořizujícímu snímky pouličních nepokojů ve Vancouveru, trvalo nalezení a identifikace páru, který byl na jedné z jeho fotografií (náhodou) zachycen při vášnivém polibku, pouhý jeden den.

Vše soukromé je teď potenciálně veřejné - a je to potenciálně dostupné veřejné spotřebě; a zůstává to dostupné i nadále, až do konce časů, protože internet "nemůže řízeně zapomenout" cokoliv, co bylo kdysi nahráno na některý z jeho nespočetných serverů. "Tato eroze anonymity je produktem všeprostupujících služeb sociálních médií, levných kamer mobilů, bezplatného foto a videohostingu, a, což je možná ze všeho nejdůležitější, změny v lidském pohledu na to, co by mělo být veřejné a co má být soukromé." A dovolte mi dodat: Volba mezi veřejným a soukromým se lidem vymyká z rukou, s jejich nadšenou součinností a ohlušujícím aplausem. Etienne de la Boétie dneška by byl patrně v pokušení hovořit nikoliv o dobrovolném otroctví, ale o otroctví, které jsme si přivodili sami.

zdroj blisty.cz
Re: sevenovo topic
(30. 06. 2011 23:56)
Článek kopíruji kvůli informacím které mě zaujali, osobní názory a postoje autora k problematice jsou jeho nikoli moje :-) seven


7 vecí, ktoré nemáte vedieť o opaľovaní a spojitosť s rakovinou kože.Opýtajte sa niekoho na opaľovací krém a zrejme sa vám bude dostávať množstvo dezinformácií od osoby, ktorá bola opakovane mylne zdravotnými úradmi a médiá hlavného prúdu zavádzaná. Takmer nič, čo počujete o opaľovacích krémoch z tradičných mediálnych kanálov nieje presné. Tu je stručný sprievodca 7 najdôležitejších vecí, ktoré potrebujete vedieť o opaľovacích krémoch, slnečnom žiarení a vitamíne D: # 1) FDA odmieta umožniť prirodzené zložky opaľovacích krémov pre použitie proti slnečnému žiareniu Je to pravda: Ak vytvoríte skutočne prírodnú ochranu proti slnečnému žiareniu, exotické výťažky so silnými vlastnosťami, nikdy nebudete môcť na trh ako "opaľovací" produkt. To preto, že FDA rozhodne, čo je možné použiť ako krém na opaľovanie a čo nie, bez ohľadu na to, čo skutočne funguje v reálnom svete. A tam sú naozaj len dve prírodné zložky ktoré FDA dovolila predávať ako opaľovací krém: oxid zinočnatý a oxid titaničitý. Akékoľvek iné chemické zložky opaľovacích krémov, by bolo považované FDA za zle označené a produkty zabavené ... akokoľvek skvelý by bol takýto opaľovací krém! Niet divu, že sa celý tento monopol na chemické látky určené k ochrane proti slnečnému žiareniu je tu preto, aby ochránil zisky chemických spoločností, zatiaľ čo prírodný produkt, ktorý možno ľahko získať, častokrát lacnejšie a efektívnejšie ako riešenie by bolo zakázané. # 2) Takmer všetky bežné opaľovacie prípravky obsahujú chemické látky spôsobujúce rakovinu. Prečítajte si zoznam všetkých zložiek ochrany proti slnečnému žiareniu predávaný na Wal-Marte, alebo Walgreens alebo akékoľvek iný tradičný obchod. Nebudete môcť ani vysloviť väčšinu chemikálii nájdených v zozname zložiek. Je to preto, že väčšina krémov proti slnečnému žiareniu, sú plné rakovinotvorných chemikálii, vônnych parabénov, tvrdého alkoholu, toxických chemických rozpúšťadiel a minerálnych olejov. Typický opaľovací krém je vlastne chemický útok na vaše telo a imunitný systém. To je dôvod, prečo výskumy ukazujú, že používanie opaľovacích krémov skutočne spôsobuje rakovinu viac ako jej bráni. (http://www.naturalnews.com/023317_s ...). # 3) v USA viac ako 70% populácie trpí nedostatkom vitamínu D (vzniká v podkožnom tuku pri opaľovaní), opaľovací krém vlastne blokuje produkciu vitamínu D. Nedostatok vitamínu D je asi najrozšírenejší nedostatok vitamínu v Severnej Amerike. Podľa výskumu, 70 percent belochov trpí nedostatkom vitamínu D, a až 97 percent černochov [www.naturalnews.com] ...). Chronický nedostatok vitamínu D podporuje rakovinu (http://www.naturalnews.com/031560_v ...), zimné chrípky a infekcie, vedie k depresiám, osteoporóze a hormonálnej nerovnováhe. V závislosti od toho, ktorému výskumu veríte, vitamínu D dokáže zabrániť od 50% do 80% všetkých druhov rakoviny (http://www.naturalnews.com/021892.html). Tým, že blokuje produkciu vitamínu D v koži a chránite sa proti slnečnému žiareniu, v skutočnosti prispievate k vzniku rakoviny a nutričných deficitov. To neznamená, že by ste nikdy nemali nosiť ochranu proti slnečnému žiareniu. Samozrejme, ak je vaša pokožka veľmi bledá a plánujete stráviť deň na pláži na Havaji, budete využívať nejakú úroveň protislnečnej ochrany s použitím skutočne prírodných ochranných krémov. Ale informované uvedomelé osoby sa budú snažiť, aby ich koža dosiahla prirodzené a zdravé opálenie (áno, opaľovanie je skutočne zdravé, ak je to v kombinácii s dobrou výživou, pozri nižšie) cez rozumné úrovne expozície, ktoré aktivujú produkciu vitamínu D v koži . # 4) môžete zvýšiť svoj odolnosť proti slnku zmenou jedálnička. Tu je skutočné tajomstvo o slnku, o ktorom nikto v tradičnej medicíne nehovorí (pretože tá žalostne ignoruje význam výživy): Skutočný opaľovací krém je vo vašom jedle! Jedzte potraviny bohaté na antioxidanty a kvalitné organické jedlo. Čím viac prírodných antioxidantov budete mať vo svojej strave, tým viac slnečného žiarenia vaša pokožka zvládne bez spálenia. Takmer každý sa mylne domnieva, že individuálna odolnosť voči úpalu je spätá s genetickým faktorom. Omyl! Môžete radikálne zlepšiť odolnosť voči UV žiareniu, zmenou stravovacích návykov. Slnko nespôsobuje predčasné starnutie pokožky, ako sa mnoho ľudí mylne domnieva, ak to skombinujete so správnou výživou. # 5) UV žiarenie samo o sebe nemôže spôsobiť rakovinu kože! Jedná sa o totálny lekársky mýtus, že "vystavenie UV žiareniu spôsobuje rakovinu kože." Táto falošná predstava je úplne zavádzajúca vyfabrikovaná lož, ktorá má podporiť zisky spoločností vyrábajúcich opaľovacie krémy. Pravda je v skutočnosti zložitejšia: Rakovina kože môže byť spôsobená pri vystavení UV žiareniu v kombinácii s chronickou nutričnou podvíživou. Ak chcete dostať rakoviny kože, musíte jesť nezdravé jedlo, vyhýbať sa ochranným antioxidantom, natierať sa rakovinotvornými opaľovacími krémami, a potom sa vystaviť nadmernému UV žiareniu. Všetky tri tieto prvky sú potrebné. Konvenčná medicína úplne ignoruje stravovacie vplyvy a zameriava sa výhradne len na jeden faktor: Opaľovací krém vs žiadny prostriedok. Jedná sa o jedno-dimenzionální prístup k problému, ktorý je hrubo zjednodušený až zavádzajúci. Zdravotnícky priemysel, zdá sa, nechce aby ľudia pochopili, že sa môžu doslova prejesť k zdravšej pokožke. Je to úžasné, v skutočnosti: Vaša koža sa skladá výhradne z jedla, ktoré jete, ako by potom vaša strava nemohla mať vplyv na zdravie pokožky? Napriek tomu nikto v konvenčnej medicíne - dermatológovia, a zdravotné regulačné organizácie – nemajá toľko intelektuálneej poctivosti priznať, že to, čo jete do značnej miery určuje, ako koža reaguje na UV žiarenie. # 6) Nie všetky "prirodzené" ochranu proti slnečnému žiareniu sú naozaj prírodné Buďte opatrní pri nákupe tzv "prirodých" krémov proti slnečnému žiareniu. I keď existujú niektoré dobré, väčšina je len príklad z výplachu mozgu „zelenou-prírodnou pseudobio-nezabili-sme-zvieratko-a-nevyrúbali-strom-aby-sme-vyrobili-tento-krém“ , kde sa používajú termíny ako "prírodné" alebo "organické", ale napriek tomu obsahujú veľa syntetických chemikálií. Výrobky, ktoré sú skutočne prírodné poznáte podľa ingrediencii na štítkoch. Nepoužívajte žiadne krémy s obsahom zložiek, ktoré znejú ako chemikálie: • Methyl ... • propyl ... • butyl ... • Ethyl ... • Trieth... •Dieth... atď Vždy kupujte neparfumované opaľovacie krémy, aj keď z nejakého dôvodu chcete „tešiť“ svoju pokožku s umelou vôňou chemikálií. Nerobte to! Väčšina opaľovacích krémov obsahuje viac než tucet rakovinotvorných chemický vôni, a sú absorbované priamo cez kožu. Keď takýto krém použijete podľa pokynov, dosiahnete akurát tak brutálny útok na vašu pečen a môžu vám privodiť rakovinu. # 7) Mnoho "určite prírodných-bez chemikálií " opaľovacích krémov sú aj napriek tvrdeniu naládované chemickými látkami. Vždy si prečítajte zložky akéjkoľvek ochrany proti slnečnému žiareniu pred použitím. Nepoužívajte jedovaté opaľovacie krémy! Dajte si pozor na mínové pole dezinformácií okolo ochrany proti slnečnému žiareniu. Biznis s opaľovacími krémami, viac než akýkoľvek iný biznis „osobnej starostlivosti“, je plný dezinformácií, zavádzania a v bežných informačných kanáloch doslova prešpikovaný falošnými dátami, opierajúci sa o pseudovýskumy vedcov užívajúcich dôchodku na náklady gigantických spoločností vyrábajúcich opaľovacie krémy. Rovnako tak nikto nie je ochotný pripustiť, že chemikálie sa kožou neabsorbujú. To je pravda o opaľovacích krémoch, ktorú ich predajcovia, tak farma biznis s rakovinou nechce, aby ste vedeli. Je to ich malé spoločné špinavé tajomstvo: Čím viac budete používať krémy, tým väčšia šanca na rakovinu v tele! (A viac peňazí pre oknologické centrá, aby "liečili" vašu rakovinu ešte viac smrtiacimi chemikáliami s názvom chemoterapia, kde výskumy dokázali, že samotní pracovníci manipulujúci s liekmi proti rakovine ju z nich dostávajú). Poprepletaná pavučina nadnárodných korporácii nechce, aby ste sa prechádzali po slnku a boli zdraví, nechce aby ste sa zdravo stravovali, jedli prírodne dopestované jedlo, nechcú aby ste sa vyhýbali geneticky modifikovaným potravinám a mali nutrične vyváženú stravu. Tento priemysel vás túži udržiavať v obrovských lžiach doslova vymýšľajúcich najšialenejšie príčiny vzniku rakoviny z vecí, ktoré sa robili, konzumovali a praktikovali tisícročia bez epidémie rakoviny. No zamlžujú vám skutočnú podstatu problému a investujú obrovské miliardy dolárov, aby vás presvedčili, že napatlať si denne tonu chemikálií na pokožku, zjesť tonu bezcennej stravy plnej chémie a pesticídov, hamburgerov z krav so zmenenými génmi, dopovanými vakcínami, antibiotikami, plné rastových hormónov je zdravé, a udržali vás v tejto lži, kým sa nestanete ich obeťou prispievajúcej k blahu a zisku korporácií, keď konzumujete presne to čo chcú, aby ste ochoreli presne na to, čo oni chcú. Kúpte si kuriatko plné arzénu z vakcín a rastových hormónov, ktoré nikdy nevidelo slnečné žiarenie a nejedlo nič iné, ako pomleté zvyšky z inych, podobne „živených“ kuriatok, zajedzte to hranolkami z geneticky modifikovaných zemiakov ktoré zabíjajú aj krysy, napustenými karcinogénnymi olejmi (v reštauráciach niekedy aj 1000krát vypálenom, kým sa vymení vo fritéze za nový), spláchnite to kolou (a aby ste niečo spravili pre svoje zdravie dajte si diétnu bez cukru, v tej je iba rakovinotvorný aspartan), keď príde sezóna dajte sa zaočkovať proti chrípke očkovaním plným ortute a iného svinstva, keď z tej vakcíny chrípku dostanete dajte si antibiotikum ktoré zabíja baktérie nie vírusy... ale kto sa stará veď je plné mastenca (podobne karcinogénna látka ako azbest), napatlajte sa hydratačným krémom plným hliníku (dokázaný karcinogén), natrite si antiperspirant plný chémie na uzliny do podpazušia, z hlboka dýchajte čerstvý vánok dozvukov dvetisíc jadrových pokusov vykonaných v zemskej atmosfére za posledných 60 rokov a keď náhodou chcete ísť na slnko, aby ste boli zdravší, žite v strachu z rakoviny kože a natrite sa rakovinotvorným krémom, až jedného dňa vaše telo povie DOSŤ! A to jediným možným spôsobom. „Už pár dní po vašom narodení, sme vám my, farmaceutické spoločnosti napísali osud desiatkou vakcín, ktoré ste dostali plných toxických látok, ortute, opičích vírusov, neurotoxínov. Tak žite svoj konzumný osud! Jedzte to naše svinstvo, počúvajte naše správy a verte svojmu lekárovi! Nech už vás do pekla máme na tej našej onkologickej klinike aby sme vám predali lieky, ktoré iba predĺžia vašu agóniou a zvýšia naše zisky!“ Prečo myslíte, že pri všetkých tých miliardách, ktoré idú do výskumu ešte ani jedna z tých geniálnych hláv neobjavila liek na ešte ani jeden jedinučký druh rakoviny? Akurát sa objavujú epidémie nových a nových druhov? Podobne geniálni vedci za podstatne menej peňazí dostali človeka na mesiac, vysielali v mene ľudstva družice na iné planéty, dokonca mimo našu slnečnú sústavu a všetky tie milióny geniálnych hláv skúmajúcich rakovinu, pri všetkých tých fondoch, nadáciách, zbierkach dokázali za osemdesiat rokov čo? No na rovinu... načo by vám niekto predával jedno balenie tabletky s liekom na rakovinu, keď vám môže predávať roky liečenia, testovania, reverzov, vyšetrení, chemoterapie stojacej jeden rodinný dom ročne... Zobuďte sa ľudia! Zobuďte sa konečne... (Článok je čiastočným prekladom z www.naturalnews.com [www.naturalnews.com])
-kem-

Čítajte viac: [dolezite.sk]
Re: sevenovo topic
(19. 07. 2011 12:10)
Re: sevenovo topic
(07. 08. 2011 01:16)
Philadelphský experiment – projekt RAINBOW

Je 25. Července 1943 a torpédoborec USS Eldridge právě připlul do doků v USA. Zapsal se do dějin jedním z nejzáhadnějších vědeckých experimentů vůbec. Neviditelnost, cestování časoprostorem a lidé procházející pevnou hmotou.
Oficiálním název Philadelphského experimentu byl Projekt rainbow neboli duha. Šlo o výzkum probíhající již od roku 1931. Šlo o zkoumání možnosti použití neviditelnosti jakožto obrovské válečné výhody. Na tomto projektu se podíleli největší vědci doby. Patřil mezi ně například srbský vynálezce Nikola Tesla nebo doktor Alfred Bielek. Po odvolání Tesly přejal celý projekt John von Neumann. Po přesunu experimentu na východní pobřeží v roce 1934 se na tomto experimentu podílel dokonce i Albert Einstein. Jako základ experimentu byla použita jeho sjednocená teorie pole.Cílem experimentu bylo použití účinku velmi silného elektromagnetického pole na loď s posádkou. Pole mělo být vytvořeno po celém plavidle i kolem něj, a to pomocí četných magnetických generátorů. Díky těmto generátorům mělo být dosaženo právě zmizení celé lodi. Na konci třicátých let proběhly dva pokusy usilující o zmizení plavidla, zatím bez posádky. Zdá se to neuvěřitelné, ale oba pokusy údajně skončili úspěchem a loď zmizela. Nic tedy nebránilo plánu vyzkoušet nový vynález i na loď s posádkou. Přes četná varování proběhl v roce 1943 ve Philadelphii i tento pokus.Posádka lodi Eldridge se skládala z necelé čtyřicítky dobrovolníků. Po spuštění všech generátorů a zahájení experimentu začala kolem lodi vznikat zvláštní zelená mlha. Loď několikrát na chvíli zmizela a opět se objevila. Nakonec však zmizela na celé desítky minut. Během této doby se údajně objevila na několika místech planety. Nebyla tedy neviditelná, ale teleportovala se do stovky kilometrů vzdálených míst. Podle některých zdrojů loď dokonce cestovala i časem. Byla totiž na několik sekund spatřena v šedesátých letech. Po chvíli však opět zmizela v nazelenalé mlze.Přestože loď zůstala téměř nepoškozená, osud posádky byl strašlivý. Většina námořníků z torpédoborce zmizela a nikdy nebyla nalezena. Několik lidí bylo však „zataveno“ do stěny nebo podlahy lodi. Pouze několik členů neutrpělo žádnou fyzickou újmu. Všichni se však chovali hystericky a jako šílenci. Byli převezeni na tajné místo a nikdo se z něj již nedostal. Někteří přeživší prý dokonce i nadále dokázali procházet stěnami a neplánovaně mizeli.Dnes o torpédoborci Eldridge nezbylo mnoho informací. Byly úmyslně zatajeny nebo se jedná o náhodu? Eldridge se údajně ještě několik let po roce 1943 plavil středomořím a v roce 1951 byl prodán Řecku. V řeckých dokumentech je však jako datum odstavení tohoto torpédoborce uváděn datum 25. 7. 1943. Palubní deník lodi se záhadně ztratil.Mnoho lidí se snažilo najít odpovědi a dozvědět se více o Projektu Rainbow. Někteří z nich údajně spáchali sebevraždu, jiní se zbláznili a jsou drženi v léčebnách, další beze stop zmizeli. Dnes je k dispozici několik knih i filmů o tomto záhadném projektu amerického námořnictva, které na utajení informací vydalo údajně několik miliard dolarů. Dnes už asi jen těžko získáme odpovědi na četné otázky týkající se Philadelphského experimentu, a proto je na každém z nás jestli uvěří či ne.
[pravdu.cz]
Re: sevenovo topic
(07. 08. 2011 20:03)
Dobře že jsme odmítli americký radar, teď mam jen obavu z toho noveho laseru co nam tady chce postavit evropská unie.


.::PROJEKT MONTAUK::.

U východního konce ostrova Long Island se nachází velmi důležitý energetický bod, který se nazývá Montauk. Pro okolní obyvatelstvo je toto místo známé malebnou přírodou a vysokým majákem, který jako opuštěné torzo připomíná přítomnost starobylé pevnosti a opuštěné letecké základny. I když tato základna byla oficiálně vojenským letectvem opuštěná v roce 1969 byla opětovně za prapodivných okolností znovu otevřená a byla provozována bez vědomí veřejnosti a mnohých oficiálních míst. Financování této základny zůstává doposud obestřeno silným závojem dohadů a domněnek. Mnozí vládní úředníci hledali odpověď bez úspěchu. Kruh jistých zasvěcenců je pevně přesvědčen, že Montauk je spojen s kulminací jistého fenoménu, který se počal odvíjet na palubě U.S.S. Eldridge v roce 1943. Jmenovaný fenomén je široké veřejnosti znám jako „Filadelfský experiment“. Podle jistých faktografických materiálů katastrofou Eldridge experimenty neskončili, ale naopak vstoupily do další fáze, která trvala prakticky 30 let. Experimenty byly sousředěné do tří hlavních oblastí: řízená manipulace prostoročasu, navázání spojení s mimozemskou formou inteligence a mentální inženýrství zaměřené na manipulaci s lidským vědomím. Extrapolace toho výzkumu spadá do roku 1983, který v systému dilatace času tvoří druhou stranu časové trhliny jejiž ústí se nachází v roce 1943. Vážení příznivci tohoto webu, v tomto seriálu se vydáte na dobrodružnou cestu přímo do nitra laboratoří Montauk. Dozvíte se informace takové rozsahu, že jsou dodnes oficiálně opatřeny nálepkou „Top Secret“. Průvodcem Vám bude bývalý vědecký pracovník, který se účastnil Projektu Montauk, vynálezce a inženýr elektrotechniky Preston Nichols. Člověk, který byl několikrát na pokraji smrti „jen proto“, že veřejnosti odhalil fakta, který měla navždy zůstat pohřebená v nevědomí. Vítejte před otevřenou bránou do podsvětí….. Vítejte v Montauk…..

Zatímco „Projekt Phoenix“ zkoumal počasí a používal radiosondy, „Projekt Rainbow“ (Projekt Duha), který byl iniciován na konci roku 1940 byl znovu reaktivován. „Projekt Rainbow“ (bylo ve skutečnosti krycí jméno pro sérií operací jež vyvrcholily „Experimentem Philadelphia“) se vracel k výzkumu fenoménu se kterým se setkal na palubě USS Eldridge. Jmenovaný projekt se soustředil na výzkum na výzkum extrémně silného elektromagnetického pole. Plody tohoto výzkumu lze hledat např. ve vzniku tzv. „stealth craft“.

Ve stejné době byl znovu do původní funkce povolán Dr. John von Neumann s celou svou výzkumnou skupinou. Tito lidé stáli v podstatě u založení „Projektu Rainbow“, takže se vraceli do známých vod jenom s tím rozdílem, že nyní měli za úkol zjistit jaké faktory způsobily krach Filadelfského experimentu.

Někdy na počátku padesátých let 20. stol. bylo rozhodnuto sloučit výzkum v „Projektu Rainbow“ s výzkumem radiosond, takže od této chvíle se pro obě nezávislé výzkumné linie počal používat jeden název a to „Projekt Phoenix“. Ředitelství tohoto projektu se nacházelo v „Laboratořích Brokhaven“ na Long Island přičemž mužem číslo jedna zde byl právě Dr. John von Neumann.

Dr. John von Neumann byl matematik, který přišel do Spojených Států z Německa. Stal se významným teoretickým fyzikem přičemž se především proslavil svými pokročilými představami o prostoru a času. Byl vynálezcem počítače a na Univerzitě v Princeton kde sloužil jako vedoucí Ústavu pro pokročilá studia projektoval první počítačové vakuové lampy. Dr. John von Neumann měl dobrý intuitivně nastavený technický cit. Měl jedinečnou schopnost transformovat teoretické pozadí v praktický technologický konsensus. Je silná základna v teoretické matematice mu umožňovala velmi dobře komunikovat s Einsteinem a na straně druhé mohl tuto teorii přenášet k výkonnému inženýrskému týmu. Tvořil tak velmi dobře fungující most mezi těmito dvěmi enklávami výzkumu.

(Za to dost silně, alespoň dle mého názoru postrádal pozitivní morálně volné vlastnosti – na rozdíl od Nikola Tesly. Ve chvíli kdy Tesla ohledně Rainbow zjistil o co ve skutečnosti vládní elitě jde okamžitě od projektu odstoupil a Einstein se také stáhl do pozadí, toho využil Neumann ke své kariéře atd., ale to je dlouhý příběh, pozn. J.CH.).

Když tento vědec začal opětovně svou prácí na tomto projektu velmi rychle zjistil, že se bude muset velmi intenzivně věnovat metafyzice. Tedy aby jste tomu dobře rozuměli – metafyzické podstatě lidské bytosti. Jde o to že jednotlivé technologické aspekty „Projektu Rainbow“ způsobily, že fyzikální resp. biologická struktura lidských bytostí nacházejících se v průběhu experimentu na palubě lodi „Eldridge“ . Jak jsem již zmínil v některém z předchozích dílů tohoto seriálu došlo k tomu, že námořníci byli na lodi doslova molekulárně prorostlí s dřevěnými i kovovými přepážkami na lodi či jinými čistě hmotnými objekty. Celá řada těchto jedinců byla znetvořena k nepoznání. Zbytek posádky měl natolik esoterickým způsobem defragmentovanou mysl, že musel být do konce svého života umístěn v blázincích.

Dr. John von Neumann se svým výkonným týmem zhruba 10 let řešil tento problém, tedy to proč měli lidé tak fatální potíže s elektromagnetickým polem, které je navíc posouvalo zcela nepředvídatelně na různá místa a do různých časových vrstev. Během tohoto výzkumu např. zjistil jak nesmírně důležitý je přesný časový bod zrození a především početí jež příslušné linii přiděluje specifickou časovou linii fyzikální realizace. Lze konstatovat, že klasické fyzické, ale i metafyzické procesy lidského organismu (samozřejmě, že ne pouze něho) jsou velmi úzkým způsobem spojené elektromagnetickým planetárním polem. Je tedy zřejmé, že uměle vyvolané extrémně silné elektromagnetické pole muselo mít velmi silný vlil na lidský organismus a vyvolalo chronickou řadu nekontrolovatelných prostoročasových poruch pevně spojených s organismy všech osob ovlivněných tímto polem. Evidentně došlo k narušení prostorového a časového referenčního bodu.

Na tomto místě by bylo velmi vhodné upozornit na fakt, že technologie „Projektu Rainbow“ dokázala aktivovat jev, který bychom mohli nazvat „pulsní umělá realita“. Tento efekt dokáže doslova odvolat z existenční reference našeho prostoročasu jakýkoliv objekt a subjekt, který podlého uměle vyvolanému toku času ze své vlastní existenční roviny mimo rámec naší reality. Ovšem z pohledu naší reality nedochází k žádnému časovému ovlivňování. Daný prvek prostě stojí mimo čas. Tato situace svým způsobem stojí i za efektem totálního zneviditelnění daného objektu.

„Projekt Phoenix“ měl za úkol odstranit všechny výše popisované nežádoucí účinky nejen na lidský organismus, ale všeobecně na hmotu jako takovou. Nakonec se přišlo na to, že v soudobých technických možnostech lidstva (osobně bych spíše řekl „hordy samozvaných hazardérů“, pozn. J.CH.) je v podstatě jediná možnost jak těmto negativním vlivům zabránit. Bylo potřeba vytvořit kopii přirozené reference času u každého biologického organismu, který by se v budoucnosti potenciálně podobné akce zúčastnil. Jinými slovy bylo potřeba nahrát živý časový životní parametr příslušného jedince a takto vytvořenou časovou kopii implikovat do uměle vytvořené reality.

Dr. John von Neumann byl v té době nejideálnějším kandidátem jelikož byl velmi kvalitně obeznámen s funkcemi počítače a při této činnosti musel být počítač použit pakliže se měly vypočítat časové reference příslušných osob a zkopírovat tyto reference v okamžiku kdy tito lidé byli vystaveni účinkům silného elektromagnetického pole. Počítač musel vytvořit velmi specifické elektromagnetické pozadí, tak aby fyzické hmotné tělo bylo správným způsobem synchronizováno. Pakliže by se tak nestalo daly by se očekávat zcela stejné a nebo obdobné dramatické účinky.

Jak vidíte dotkli jsme se dvou vysoce důležitých prvků. Jsou jimi hmotné fyzické tělo a samotná čistá lidská duchovní bytost. Zjistilo se, že kdyby nebyla dodržena všechno potřebná pravidla parametr času by se stal nepřekonatelnou překážkou pro lidského ducha a elektromagnetické pozadí stejnou překážkou pro hmotné fyzické tělo. (Jde o velmi interesující téma, které ovšem vyžaduje dostatečně velký prostor pro kvalitní prezentaci. Preston Nichols zde předpokládá, že čtenář má a nebo bude mít alespoň základní znalosti z této oblasti, pozn. J.CH.).

V podstatě rehabilitační aktivity v rámci „Projektu Rainbow“ a později „Projektu Phoenix“ započaly v roce 1948 a vyvrcholily v průběhu roku 1967. Jakmile byl projekt dokončen byla vyhotovena závěrečná zpráva, která byla předložena Kongresu. Je to pochopitelné vždyť to byl právě Kongres, který projekt financoval. Ve zprávě byly velmi objektivně a po pravdě uvedeny a opsány příčiny selhání z roku 1943. Také bylo v tomto dokumentu zaznamenáno co je třeba učinit, aby se podobný tragický případ již neopakoval. Byly zde prezentovány informace jež navrhovaly jak postupovat při vývoji standardního bezpečnostního zařízení. Objevily se zde také informační náznaky návrhu jak postupovat při teoretickém vývoji zařízení ovlivňující vědomí lidské bytosti. A tak Kongres měl svým rozhodnutím schválit zda uvolní finanční prostředky pro další vývoj těchto zařízení.

A stalo se cosi velmi neočekávaného. KONGRES ŘEKL – NE!!! Zainteresovaní lidé byli velmi znepokojeni tím co by se stalo kdyby se k držení této technologie dostali rizikové skupiny jedinců po celém světě. A tak v roce 1969 byl „Projekt Phoenix“ definitivně rozpuštěn a ukončen….údajně.
-=ZAJÍMAVOSTI A TEORIE OHLEDNĚ PROJEKTU=-
VÁLKA MOZKŮ
Nový způsob vedení boje

Nebezpečná cesta psychozbraníOběť nemůže ozáření klást odpor. Pomatení, strach, depresi, nevolnost, formování vědomí celých skupin obyvatelstva, ale také vyřazení vojenských základen z provozu a mnoho dalších manipulací s psychikou lidí, dovedou v současné době způsobit psychotronické informace modulované na určitých vysílacích frakvencích. Nezanedbatelnou roli v ovlivňování nálad a postojů lidí sehráváProjekt Montauk

Záhadný název stěží odmaskujeme, když nahlédneme do turistických průvodců. Tam je totiž Montauk na Long Islandu popisován jako příjemné městečko s krásným výhledem na moře, jako stvořené pro surfování, jízdu na koni, golf, tenis a rybaření. To je jen část pravdy. Skromné městečko má také opuštěnou vojenskou základnu, která byla v 50. a 60. letech součástí raketové obrany. Později byly prosotory jejího areálu zahaleny tajemstvím. Začaly se zde provádět prostřednictvím nejmodernější techniky pokusy s působením na mozková centra a lidské vědomí. Mnozí z lidí experimentální praktiky nepřežili. V rámci projektu Montauk se například provádělo ovlivňování nálad lidí v okolí základny měněním frekvence radaru. Obrovský radarový vysílač v pásmu 425 - 450 megahertzů působil jako frekvenční okno, pomocí kterého bylo možno proniknout do lidského vědomí.

Reflektor radaru byl namířen na dům, ve kterém se nacházely pokusné osoby. Ty byly zasahovány radiovými vlnami s obrovskou intenzitou a rozdílnými frekvencemi. Experimenty se opakovaly a zkoumání se zaměřovalo na proměny různých biologických funkcí. Změny frekvence působily rozdílně, vyvolávaly spánek, smích i pláč, stejně jako zlost a zuřivost.

V průběhu času se zjistilo, že stejných efektů změny nálad lze dosáhnout zářením, které vychází z reflektoru radaru v protisměru. Toto záření mělo výhodu, že u pokusných osob nedocházelo k tělesným újmám.

Počítač, řídící čínnost vysílače, byl naprogramován tak, že frekvence vysílání přeskakovala mezi pěti různými hodnotami. Zjistilo se, že působení na lidskou psychiku je o to silnější, čím rychleji následují jednotlivé frekvence za sebou. Cílem bylo určit, jak na člověka působí různý počet skoků mezi frekvencemi a rozdílné modulace.

Po shromáždění vyhodnocených výsledků už bylo možno vytvořit přístroj, jehož působení na lidskou psychiku bylo předem vypočítáno. Specialisté sestavili pro tento přístroj počítacové programy tak, aby byl použitelný pro armádu. Proto také vynález počítačem řízené psychozbraně dostal vysoký stupeň utajení.


Záření láme vůli

Psychologické zbraně, které mohou donutit nepřátelské vojáky třeba k tomu, aby se okamžitě vzdali, používají záření, které zlomí vůli dotyčného. Oběti se nejprve zvenčí útočícím vlnám brání, ale v určitém okamžiku je záření tak silné, že nemohou klást další odpor. V důsledku námahy, kterou se člověk brání, má údajně docházet i k trombóze mozku. Kromě zlomení vůle se dále do podvědomí dotyčného přenášejí také vzory myšlenek, které mu vsugerují myšlenky, které jsou žádoucí. To lze provádět i pomocí magnetofonových záznamů. Experimenty prokázaly, že na magnetofonové pásky lze zaznamenávat také vzory myšlenek. U psychozbraní se speciální myšlenkové vzory, nahrané na magnetofonových páskách, při přenosu vysílačem velmi rychle opakují. Je-li vysílač takových psychozbraní dostatečně silný, může způsobit dočasné „vymytí“ mozků měst, armád, zemí (používá se v době míru nejčastěji u příležitosti celostátních voleb nebo vnitrostátních mocenských zvratů) a na vyšší urovni i celých planet.
Tato psychologická zbraň, působící prostřednictvím radarových paprsků, se často nazývá „PSI zesilovač“, tedy zesilovač mimosmyslového vnímání. Existuje ovšem zbraň, ke které se označení „PSI zesilovač“ hodí ještě lépe: je to vysílač Montauk se speciálně zkonstruovaným křeslem.


Vysílač jako „vidoucí oko“

PSI zásah, uskutečňovaný z křesla Montauk, které bylo původně zkonstruováno jako řízení vysílače pro experimenty s časem, probíhá následovně. Vlny, které vycházejí z hlavy osoby, sedící na tomto křesle, ovlivňují oscilátory a jejich signály dále zpracovává počítačový program. Ten řídí generátory, které dokáží vytvořit elektrické, magnetické a gravitační pole. Myšlenky z éteru tak mohou být osobou na křesle Montauk zesíleny a zviditelněny.

Při použití této psychozbraně vytváří osoba, sedící v křesle Montauk, telepatické spojení s další osobou, která se zdržuje na zcela jiném, vzdáleném místě. Takové talepatické kontakty lze vytvořit daleko snadněji, než by člověk předpokládal. V každodenním životě k nim dochází, aniž bychom si toho byli vědomi. Příklady známe všichni.

Vzpomeneme si na nějakého přítele, najednou zazvoní telefon a na druhé straně se ohlásí právě on. Předchozí telepatický kontakt může vzniknout tak, že před telefonátem přítele uvažujeme například o tom, zda je doma, zda bychom jej zavolánim nevyrušili atd. O několik sekund později zazvoní telefon. Když se přítel ohlásí, volaný překvapeně řekne: „To je legrační, právě jsem na tebe myslel.“

Obdobně osoba sedící v křesle Montauk vědomě vyvolává telepatické spojení s někým jiným a soustředí se na něj.

Jako pomůcku při tom může držet v ruce jeho fotografii. Vysílač Montauk působí na osobu, ke které směřují myšlenky. Není však nutné, aby tento projev proběhl až po zhmotnění. Stačí, když osoba v křesle Montauk cítí elektromagnetické pole, auru cílové osoby, podobně jako při její fyzické blízkosti. Nehmotná těla osoby v židli Montauk a nehmotná těla cílové osoby se prostorově kryjí. Toto projevené nehmotné tělo má přímé spojení s kontaktovanou osobou, která se může zdržovat na velmi vzdáleném místě. Člověk sedící v křesle má dokonce možnost převtělit se do oné osoby a identifikovat se s ní. Tím pádem je také schopen vidět, slyšet a cítít jejími smysly.

Co vedlo k Černobylu

Zásahem do podvědomí je možno přenášet i špatné a škodlivé sugesce. Dotyčný pak v určitých situacích volí jednání, které škodí jemu samotnému nebo lidem v jeho okolí. Tuto formu působení psychozbraně rovněž využívají.

Nezřídka se vyskytují názory, že psychozbraně byly příčinou havárie atomové elektrárnyv Černobylu. Konkrétními důvody, které vedly ke katastrofě, byly závažné chyby v obsluze a porušení provozních a bezpečnostních pokynů.

Zde je seznam oněch chyb:
- přerušení automatického nouzového vypínání reaktoru

- vypnutí nouzového chladicího systému

- provoz zařízení s vypnutím nouzového chladicího systému

- snížení výkonu pod mezní hodnotu stanovenou pokusným programem

- nedodržení předepsané minimální hodnoty tvorby přebytku

- zastavení rezervních pump v hlavním přívodu chladicího prostředku

- zablokování signalizace nouzového vypínání reaktoru při snížení tlaku a snížení hladiny vody v odlučovači páry
- zablokování nouzového vypínání reaktoru při vypnutí všech turbin

Existuje možnost, jak popsat psychotechniku, která je vlastně přebíráním informací.

Zkušený mág se snaží vnímat osobu, od které chce přebrat informace při astrální projekci. Při ní je tělo ve stavu spánku, zatímco vědomí si může vybrat jiné místo. Část astrálního těla mág oddělí a vyšle k osobě, aby „prosákla“ její aurou v blízkosti hlavy. Vyslaná část se nazývá strážce. Pak se zformuje myšlenka, která je tak silná, že na ni zaměřená osoba musí reagovat. Myšlenka má formu otázky a odpověď na ni obsahuje požadovanou informaci. Osoba, od které jsou přebírány informace, má pocit, jako by tato otázka „visela ve vzduchu“. Myšlenka na ni ji obtěžuje tak dlouho, až si sama na tuto otázku odpoví vlastní myšlenkou. Vyjádření, které takto strážce přijal, má vlastnost informace. Tato informace je ihned uložena v podvědomí.

Člověk, provádějící zásah, nemusí vůbec nic vědět o odborné oblasti, kterou se zkoumaní lidé zabývají. Při sugerování chybných informací do podvědomí jiných lidí, k jakému údajně došlo v případě personálu jaderné elektrárny Černobyl, byla položena otázka: „Co je největší chybou, jaké by ses mohl v této situaci dopustit?“ Odpověď například zněla: „Zablokovat nouzové vypínání reaktoru by teď bylo mou největší chybou.“ Spolu s otázkou směřuje do podvědomí lidí sugesce, která říká, aby tuto situaci vytvořili. Telepatické spojení se ještě nějakou dobu udržuje, aby lidi ochromilo a zabránilo jim informaci okamžitě odmítnout. Celý tento proces vypadá velmi komplikovaně, v praxi však při troše cviku trvá jen několik sekund. Lidé, kteří jsou něčeho takového schopni, to provádějí většinou nevědomě a vůbec neumějí vysvětlit, proč to dělají.

Protože lidé nepřijímají naočkované informace vědomě, nemohou se proti nim bránit. Většina úkonů v každodenním životě se provádí nevědomě. Podvědomí lidí v týmu obsluhy atomové elektrárny však dostalo povel jednat tak, aby sami sebe zničili a proto sami vytvořili podmínky pro havárii. Tento jev je znám již dlouho, bez elektronických pomůcek (psychozbraní) se však vyskytuje jen zřídka.
Pověrčivost a hypnóza

Podle statistiky nehod dochází vždy v pátek třináctého k většímu počtu nehod. V tomto případě je příčinou pověrčivost lidí. Víra v nešťastný den působí podobně jako naočkovaná informace. Lidé pak nevědomě sami pracují na tom, aby se stala nehoda. Tento jev známe z historie i pod pojmem kletba. Při ní se však obracelo vše proti prokletému, sociálnímu okolí dotyčného byla vnucena určitá informace a přenášeny agresivní postoje. Popsaný způsob psychického útoku je ovšem sám o sobě subtilní a nenápadný. Vysílač Montauk však umožňuje také to, aby oběť jednala za situace, kdy její vůle je na určitou dobu zcela ochromena.

Jsou lidé, kteří mají nadání hypnotizovat tímto způsobem ostatní. Často mohou předvádět i před publikem, že mnozí přítomní udělají něco zcela proti své vůli. Lidé nadaní jasnovidecky při takové hypnóze vnímají, jak se část jejich éterického těla dělí u hlavy osoby na dvě části a usazuje po stranách. Na místě, kde mělo éterické tělo hlavu, pak vidí jasnovidec éterickou hlavu hypnotizéra. Tento druh hypnózy však normálně funguje jen na vzdálenost několika metrů. U vysílače Montauk ovšem omezení vzdálenosti neexistuje. Hypnóza s vysílačem Montauk byla zkoušena i na zvířatech, která byla ovlivňována, aby se pohybovala mimosmyslově vnucenými směry.Nenápadné napadení

Ničivý efekt má spočívat ve vyvíjení „časového záření“, které sestává z chrononů (nejmenší jednotka času, tzv. atomy času). Ruský astrofyzik a teoretik času Nikolaj Kosyrov údajně při svých experimentech zjistil, že čas má i energetickou kvalitu. Takové záření by mohlo proniknout vším. U výše popisovaných psychozbraní si oběti většinou nejsou vůbec vědomy toho, že byly napadeny a nechtějí si to uvědomit ani dodatečně. U chronálních paprsků je tomu jinak. Je-li člověk takovým zářením zasažen, zpřetrhá se jeho aura na kusy a brání centrálnímu nervovému systému v jeho funkci. I kdyby takové oběti byly materialisty a nechtěly připustit, že aura existuje, protože ji necítíme, v případě zasažení už by ji popírat nemohly. Ihned by se totiž u nich objevily příznaky duševní choroby a to i v případě, že tito lidé předtím byli duševně zcela zdrávi a ani v jejich rodině se duševní nemoci nevyskytovaly. Imunitní systém by okamžitě přestal fungovat.


Zbraně hromadného ničení

Zatímco chronální paprsky člověka nezabíjejí, jen psychicky otupí, údajně existují zbraně, které nechají člověka zemřít v mukách. Jsou založeny na principu infrazvuku, kterému nervový systém nemůže odolat. Navíc ještě existují přístroje, které efektivně ovlivňují nervový systém kombinací mikrovln a ultrazvuku. Budou-li dostatečně výkonné, mohou pokrýt velké plochy a zařadit se ke zbraním hromadného ničení.

Pesimismus takové vize může být smazán důvěrou v lidský rozum člověka, který sílu psychozbraní nepoužije k duševní i faktické likvidaci dalších příslušníků lidského rodu, ale k rozvoji vlastního poznání.
PSI V Perském zálivu

Existují dohady o tom, že výsledků projektu Montauk bylo použito i ve válce v Perském zálivu. Když stály americké a irácké jednotky proti sobě, přeletěl nad hlavami iráckých vojáků americký vrtulník. Ti prý ihned dali ruce vzhůru a vzdali se. Přitom je nutno vzít v úvahu i to, že šlo o stejné Iráčany, kteří měli osmileté bojové zkušenosti z předchozí války s Íránem. V jiném případě měli být iráčtí vojáci, kteří se zdržovali v masivním a bezpečném bunkru, přinuceni ke kapitulaci. Když se britský reportér BBC zeptal brigádního generála Neila, jak tento obtížný úkol vyřeší, důstojník se podřekl a odpověděl, že hodlá nasadit vrtulník s vysílačem působícím jako psychologická zbraň. I americkou armádu v Perském zálivu prý účinek těchto zbraní překvapil, o čemž svědčí to, že zdaleka nebyla připravena postarat se o značné množství zajatců. Velké masy iráckých vojáků, kteří se vzdali, byly něčím , co v dřívějších válkách vedených Bagdádem nikdy neexistovalo.

Henrik Kühl (Magazin 2000)


PŘÍPRAVA NEVĚDOMÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU UŽ ZAČALA

(Zlomky nabídky světového a dnes už i českého trhu)

MindDrive 6.993,- Kč revoluční světová novinka (biofeedback)

MindDrive je zařízení umožňující ovládat počítač nikoli klávesnicí nebo myší, ale pouze vlastní myšlenkou.(A SAMOZŘEJMĚ I NAOPAK - MYŠLENKY POČÍTAČEM - pozn. NECENZUROVANÉ NOVINY)

Jak MindDrive funguje: Na prsty si nasadíte sondu. Ta snímá Vaší vnitřní soustředěnost a myšlenkové pochody a poté je pomocí těla Mind Drive převádí do PC. Tímto způsobem hrajete hru, například ,,MindSkier“ (Lyžař). O tom, jak úspěšně projede lyžař svojí dráhu, nerozhodujete mechanickým pohybem myši nebo joysticku, ale pouze svojí myšlenkou.komplet obsahuje: tělo přístroje, sondu na prsty s kabelem, adaptér, kabel k PC, návod, instalační software na CD-ROM a jako zaváděcí nadstandard· komplet obsahuje jednu hru
(MindSkier - Lyžař) na CD-ROM zdarma

MindSkier: Uživatel pouze pomocí svých myšlenek ovládá lyžaře, který zatáčí vpravo či vlevo a projíždí tak některou z lyžařských drah. Lze zvolit slalom, obří slalom sjezd anebo kombinaci všech tří disciplín.

Princip Mind Drive je založen na principu metody biofeedback (biologické zpětné vazby). Na stejném principu fungují biofeedback přístroje, které jsou určeny samouživatelům k nácviku soustředění, relaxační reakce nebo přímo k odstranění některých zdravotních problémů. Hra s MindDrive neznamená tedy pouhou zábavu! Uživatel trénuje změněné stavy vědomí, procvičuje si soustředěnost a lepší fungování činnosti mozku.

V případě zájmu si můžte dokoupit jakoukoliv ze 7 dalších her na CD-ROM. Těmto hrám nechybí nic z klasických počítačových her: dobrá grafika, bodování vítězů, použití zvuků apod.PinballMind: Nejprve zaktivujete “flipry” (postranní zarážky, které znemožňují propadnutí hrací kuličky) a poté myslí ovlivňujete pohyb kuličky po hracím poli.

Cena: 1 260,- Kč.MindGames:Tři zábavné hry z kategorie klasických počítačových her: MindWings, MindBlox a PlanetBall. Nyní jste tyto hry schopni ovládat pouze Vašimi myšlenkami. To všechno na jednom CD-ROMu!

Cena: 945,- Kč.MindFlight: Myšlenky Vám umožní proletět se údolími, nad mosty řek a budovami tak, abyste se těmto překážkám úspěšně vyhnuli. Cena: 1 428,- Kč. MindBowling: Vedete pomocí Vašich myšlenek hrací kouli dráhou tak, abyste shodili všechny postavené kuželky.

Cena: 1 260,- Kč.MindDoodle (dříve pod označením MindArt): Budete schopni pomocí své mysli nakreslit na monitor obrázek a pak si ho vytisknout.

Cena: 1 134,- KčMindMusic: Pomocí myšlenek komponujete hudbu, dále pomocí mysli dirigujete orchestr nebo rockovou skupinu.

Cena: 1 260,- Kč.FIB: V tomto případě Vám systém umožní zjistit, zda-li Vaši přátelé a známí hovoří pravdu či nikoliv. Jedná se vlastně o zjednodušený detektor lži. Nevýhodou je, že otázky, které vedou ke zjištění pravdy, jsou pouze v angličtině.

Cena: 1 428,- Kč.

Zdroj: [mercy.xf.cz]
Edit: seven (07. 08. 2011 23:09) (2x)
Re: sevenovo topic
(07. 08. 2011 20:36)
Vím, že u Duncana došlo postupně k silnému poškození mozkové tkáně v důsledku prakticky nepřetržitého vystavení se záření o intenzitě 100 kW RF na vzdálenost zhruba 100 yardů. Ve skutečnosti bylo poškozené celé jeho tělo. Šlo především o tkáně. Když v roce 1988 navštívil lékaře a ten na snímcích spatřil neobvykle zjizvenou plicní tkáň, přesvědčivě prohlásil, že toto ještě nikdy v životě neviděl. Když se k snímkům vyjadřovalo lékařské koncilium, jeden z lékařů si vzpomněl, že něco podobného viděl během II. světové války, když se jeden z vojáků nešťastnou náhodou dostal do vysoce koncentrovaného radarového signálu. sm7

zdroj: [www.matrix-2001.cz]
Re: sevenovo topic
(10. 08. 2011 11:28)
Utajují vlády technologii, která by vyřešila energetickou i klimatickou krizi?


Na blogu Open Salon, který provozuje americký server Salon, první
internetový časopis v dějinách, založený v americkém centru moderních
technologií v Silicon Valley, vyšel 1. července článek, podle kterého "od
roku 2006 pět různých vynálezců vyprojektovalo, tři vytvořili a dva
předvedli samostatné, bezpečné a zelené jaderné "plasmové" baterie,
které mohou po dobu pěti až deseti let dodávat spolehlivou a stálou
energii bez jediného dobití" ZDE. V bateriích je, podle článku, používáno
thorium, které už v indických jaderných elektrárnách začíná nahrazovat
uran, a jehož světové zásoby jsou třikrát větší než světové zásoby uranu
a mohly by být využívány pro celosvětovou spotřebu energie stovky let.
Elektromagnetické vyzařování baterií přitom údajně nepřesahuje úroveň
vyzařování mobilního telefonu.

Ruský vědec Dimitrij Petronov, podle své sestry, zásoboval po dobu
jednoho roku celou svou domácnost baterií o velikosti krabice od bot
a tvrdil, že baterie o velikosti obytného domu by byla schopná zásobovat
energií po dobu 5 - 10 let město se 2 milióny obyvatel.

Svědectví o vynálezu Dimitrije Petronova ale vydala jenom jeho sestra.
Podle jejích slov, její bratr vynález předvedl ruské vojenské laboratoři,
kde mu doporučili, aby baterii vylepšil podle amerického vynálezu,
který umožňuje, aby baterie vydržela déle. Zhruba rok potom, 13. února
2010, ale její bratr zmizel ZDE.

Článek o zmizení Petronova byl otištěn i v blogu časopisu Massachusetského
Institutu Technologie "Technology Review" ZDE. Někdo z tohoto institutu,
kdo se zřejmě bál uvést své jméno, také doporučil autorovi serveru peak.oil
zaměřit se na mizení vědců, pracujících v tomto oboru ZDE

I první patent tohoto typu, schválený v USA, pocházel od vědce,
odchovaného tímto institutem. Byl schválen americkým patentovým
úřadem v roce 2002. Patentována byla metoda výroby energie pomocí
studené fúze, za cenu asi 2 haléře za kilowatt. Patent předložil ke
schválení Eugene F. Mallove, držitel titulu doktora věd z massachusettského
Institutu technologie ZDE, kde i pracoval až do roku 1989, kdy rezignoval
na svou funkci na protest proti údajné manipulaci pokusných dat, která
popřela úspěšný výsledek jeho experimentu. V roce 2004 byl Mallove
zavražděn ZDE a za jeho vraždu nebyl nikdo odsouzen.

Další vynálezce baterie, Arie M. DeGeus, který měl vlastní firmu,
byl v roce 2007 nalezen se srdečním infarktem ve svém autě na letišti
v Severní Karolině, odkud měl odletět do Evropy, kde měl získat pro
svou firmu peníze na vývoj a komercionalizaci své technologie ZDE .
V nemocnici zemřel.

O zmizení dalšího vynálezce plasmové baterie psala Americká nadace
pro vědu ZDE. Jméno vynálezce uvedla jenom jako "Danny" a psala o
něm, že byl zadržen agenty FBI na letišti, když se vracel z Číny, kde
předvedl svůj vynález čínským investorům. Potom dostal příkaz od
Pentagonu, že nesmí zveřejnit ani své jméno ani nic o svém vynálezu.
Baterie o velikosti krabice od bot, dokázala podle jeho slov, pohánět
bez zastávky auto celých 13 měsíců.

"Dannymu" vládní agenti zabavili prototyp, všechny poznámky a náčrtky
i pevný disk z jeho počítače a jeho patenty byly utajeny. Podle článku
Americké nadace pro vědu, předalo americké ministerstvo obrany
zabavené materiály Národní laboratoři Sandia, která vyrobila několik
prototypů a před dvěma lety je předala k testování americké NASA,
armádě a vojenskému námořnictvu a letectvu. "Dannyho" stál vynález
150.000 dolarů a 12 let práce. V současné době ani "Dannyho" sestra,
podobně jako sestra Dimitrije Petronova, neví, kde "Danny" bydlí.

Časopis Salon nechtěl zveřejnit neověřenou informaci a ověřil si ji
proto u vlastního zdroje. Dalo by se předpokládat, že kontaktoval
někoho z Massachusetského Institutu Technologie. Salon ale nakonec
opět nesměl uvést jméno člověka, se kterým mluvil, ani sdělit nějaké
podrobnosti o vynálezu. Podle časopisu byl člověk, kterého kontaktoval,
velmi rozezlený utajováním těchto vynálezů a sliboval, že za dva roky,
až odejde do důchodu a vrátí se do své vlasti, napíše o tom všem knihu.

O tom, že vynález pravděpodobně existuje, svědčí i to, že na Internetu
se objevily nabídky velkých finančních částek za kontaktování s ruským
vědcem Petronovem. Autor článku o jeho zmizení nabízel za informaci,
vedoucí k jeho nalezení 25.000 dolarů od německého investora, na jehož
zakázku článek psal. Na webové stránce Tiskových oznámení zdarma se
dokonce objevila anonymní nabídka na půl miliardy dolarů za informaci,
která umožní setkání s Petronovem ZDE.

V internetovém časopise Zimbio s 20 milióny čtenářů nabízel v dubnu
letošního roku anonymní podnikatel, který psal, že viděl v roce 2009
předvádění baterie v Jižní Korei, 10 miliónovou investici a férovou smlouvu
vynálezci, který mu předvede baterii, která vydrží fungovat 30 dní ZDE.

Mezi důvody, proč je zřejmě utajována tato technologie, jejíž užívání
by svět zbavilo nebezpečí klimatických změn, které se už projevují
množstvím záplav, a ekonomické krize, způsobené vysokými cenami
ropy, uvedl časopis Salon, kromě vojenských důvodů, příjmy, které
má americká vláda ze zdanění ropných produktů (každý den zhruba
miliarda dolarů) a fakt, že 90% kongresmanů dostává příspěvky na
volební kampaně od lobbistů velkých ropných společností a lobbistů
Saudské Arábie. Ruská vláda by měla k utajování této technologie
stejné důvody, protože by v případě, že by tato technologie začala
být používána, ztratila velkou část svých příjmů, které pořád ještě
tvoří především příjmy z prodeje ropy a zemního plynu.

Zákon o zachování státního tajemství je v demokratickém světě
používán k utajování faktů, nepohodlných pro vlády. V USA je například
dosud utajena zpráva generálního inspektora CIA o činnosti CIA před
útoky z 11. září ZDE. Výše uvedené informace naznačují, že thoriová
plasmová baterie pravděpodobně existuje, ale její existence je
zřejmě utajována navzdory tomu, že se blíží další ekonomická krize,
způsobená i vysokou cenou ropy.

Čítajte viac: [dolezite.sk]
Re: sevenovo topic
(18. 09. 2011 15:29)
Dj Iroven Plzeň. Miluju brutální tvrdej sekec tohohle plzeňskýho chlapíka. Škoda jen že tak nemůže hrát pořád...

[www.facebook.com]
Re: sevenovo topic
(26. 09. 2011 11:50)
tak snad to tady bude ještě nějakou dobu dobrý :-) [www.novinky.cz]
Re: sevenovo topic
(12. 10. 2011 17:27)
Re: sevenovo topic
(13. 10. 2011 01:34)
Tohle video je psychologicky hrozně zajímavý,matka samozřejmě vůbec nechápe co se malému v hlavě odehrává, takovou nevědomostí když jste pak vychováváni....


Edit: seven (13. 10. 2011 01:35) (1x)
Re: sevenovo topic
(16. 10. 2011 00:15)
aaaaaaaaaa zejtra jdu běhat s tou nejkrásnější holkou na světě sm14
Re: sevenovo topic
(21. 10. 2011 01:05)
Upozorňujem ctených čitateľov, že text, ktorý nasleduje, je číra fikcia. So skutočnosťou nemá nič..., ale absolútne nič spoločné.

Osoby a obsadenie: nemecký bankár, Barroso, zástupca Grécka, zástupcovia ostatných krajín eurozóny, Radičová.Zástupca Grécka (zúfalým hlasom smerom k nemeckému bankárovi): Nutne potrebujeme požičať ďalšie peniaze.

Nemecký bankár (žoviálne): Ale samozrejme. Veľmi rád..., ak vrátite tie, čo som vám požičal minule.

Zástupca Grécka: Preboha a odkiaľ? Veď keby sme mali z čoho vrátiť, tak si nepýtame ďalšiu pôžičku.

Nemecký bankár: Tak to mi je ľúto. Budete sa musieť obrátiť inde.

(Grécko sa bezradne obzerá).

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: Na nás sa nepozeraj, sami nemáme.

Nemecký bankár: Nemáte? Tak si požičajte.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: A ty by si nám požičal?

Nemecký bankár: Samozrejme.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: A Grécku nepožičiaš?

Nemecký bankár: Nie.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: A v čom je rozdiel?

Nemecký bankár: V tom, čo my bankári nazývame „rejtyng". To je značka, ktorou si značkujeme ovce..., sorry - klientov. Veľký „rejtyng" má ten, kto ešte stíha platiť. Ten, kto ho ma malý..., myslím „rejtyng", ten je už ako vycucaný citrón. Z toho už nič nedostaneš.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: Takže tebe ide vlastne o to, aby si si svoj sosáčik presunul z vycucaného citróna, do citróna, v ktorom je ešte trochu šťavy.

Nemecký bankár: Načo ten sarkazmus? Ale v podstate ste to vystihli.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: No dobre, ale čo z toho bude mať Grécko? A čo z toho budeme mať my?

Nemecký bankár: Vy si spolu aj s Gréckom o niečo dlhšie potancujete na hornej palube toho vášho Titanicu.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny (zarazene): V poriadku, ale toto nám predsa neprejde. Veď nás voliči poženú vidlami.

Nemecký bankár: Tak si nepožičajte. Dá sa to zariadiť aj ináč.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: Ako?

Nemecký bankár: Ako som už povedal, môžete si požičať odo mňa a požičané požičať Grécku. Alebo je tu druhá možnosť - požičiam Grécku priamo alebo prostredníctvom účelovo vytvorenej inštitúcie a vy sa zaviažete, že mi tie peniaze vrátite, ak mi ich nevráti Grécko.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: Veď to je to isté, len v zelenom.

Nemecký bankár: Isteže! V konečnom dôsledku je to presne to isté, ale slovo „záruka" znie predsa len lepšie, než slovo „pôžička" - financie, to nie sú len čísla, je to aj psychológia. A keďže to znie lepšie, tak by vám to mohlo u tých vašich voličov prejsť.

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny (zamyslene): No u tých, čo majú dlhšie vedenie, možno aj áno, ale...

Barroso: To nie je zasa až taká zlá idea, len ju treba trošku rozvinúť. Dajme tomu nejaký názov. Čo tak „Euroval"? Val má niečo chrániť - to dáva celému slovu pozitívny emočný náboj. A aby sme to čo najviac zamĺžili, vymyslíme tomu nejaké komplikované pravidla a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na vhodný „newspeak" - záchranný mechanizmus, solidarita a tak...

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: To by mohlo fungovať.

Barroso: Tak dohodnutí?

Zástupcovia ostatných krajín eurozóny: Dohodnutí.

Barroso (zvýšeným hlasom): Aj Slovensko súhlasí?

Radičová (znepokojene): Samozrejme. Viete, že by sme si nedovolili...

Barroso (mávajúc predvolebnou brožurkou SDKU-DS z roku 2010, zvanou „Slovensko - Modre správy"): Pýtam sa len preto lebo tu čítam vaše slova. „Pokiaľ naďalej budeme platiť za nezodpovednosť vlád, za nezodpovednosť európskych inštitúcií, za nezodpovednosť ratingových agentúr a za nezodpovedné správanie sa bánk, potom máme solidaritu postavenú na hlavu, kedy zodpovední a chudobnejší sa skladajú na nezodpovedných a bohatých."

Radičová: To bolo určené pre voličov. A bolo to pred voľbami. Napokon..., ešte stále sa môžem vyhovoriť, že reč bola o pôžičke, nie o Eurovale. Vďakabohu za váš nápad - ten názov ste vymysleli geniálne. Na nás sa môžete spoľahnúť. Ale...

Barroso (s mierne nadvihnutým obočím): Ale?

Radičová: Máme v koalícii jedného exota, ktorý svoje sľuby myslí naozaj vážne.

Barroso: Myslíte toho Sulíka?

Radičová: Hej. Keby bol aspoň ticho, ale on každému vytára, o čo tu ide - ešte aj brožúrku o tom napísal.

Barroso: Skompromitovať! Pani kolegyňa, ako dlho ste v politike? To vám naozaj musím radiť aj takéto veci?

Radičová: Nie je to také jednoduché. Fico sa o to pokúša celý čas - a to je iný expert.

Barroso: A čo? Našiel naňho niečo?

Radičová: Samé kraviny. Predstavte si, raz naňho vytiahli, že letel lietadlom na večeru do Rakúska.

Barroso: No a?

Radičová: No, nasrdilo to pár ľudí v našich hladových dolinách, ktorí sú radí, ak môžu svojim deťom na večeru natrieť na chlieb aspoň maslo (zástupca Grécka pri tých slovách hľadí zarazene do zeme a tvár mu zalieva rumenec). Ale ta sračka už dávno vypáchla. Môžeme ňou natierať Sulíka od rána do večera..., už to nemá ten odér, ako keď bola čerstvá. A navyše, aj tak si ten žúr platil z vlastného vrecka (Grékovi mizne z tváre rumenec a jeho tvár pre zmenu získava farbu čerstvej omietky).

Barroso: No dobre, a potrebujeme vôbec toho Sulíka? Nemôže zaň zahlasovať niekto iný?

Radičová: Nuž máme tam jedného, čo zahlasuje aj za čerta-diabla, ak má z toho prospech.

Barroso: Kto to je?

Radičova: Fico.

Barosso (oči prevrátené v stĺp): Preboha, zasa ten Fico! A čo za to chce?

Radičová (nesmelo): Vládnuť.

Barroso: Do riti! To aby sme za pár rokov zachraňovali zasa vás (pre seba potichu dodáva: „Ak bude ešte z čoho."). Ale o tom potom, ako hovorí jeden váš kolega z koalície, teraz musíme hasiť Grécko. Zbavte sa toho Sulíka a zoberte Fica!

Radičová: To mu nestačí.

Barroso: Nie? A čo teda chce?

Radičová: Nové voľby.

Barroso (zalapá po dychu): Nové voľby? Ten chlap si teda trúfa! To si je taký istý, že ich vyhrá? Po tom všetkom?

Radičová: Samozrejme. Keby ste poznali našich ľudí, nečudovali by ste sa.

Barroso: No dobré, a to len tak predstúpite pred svoj ľud a poviete, že koniec, finito, nové voľby?

Radičová: Ja? Nie! Viete, čo je najväčšia sranda? Že to povie sám Sulík (smeje sa).

Barroso (neveriacky): A vy ho k tomu prinútite...

Radičová: Je to geniálne jednoduché - spojím hlasovanie o Eurovale s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. V podstate to nemôže nevyjsť. Nech Sulík zahlasuje akokoľvek, vždy prehrá a my vyhráme. Som presvedčená, že zahlasuje proti a zachráni si aspoň svoju česť - nech si ju má, ak mu na nej tak záleží.

Barroso: Nehovorte, že vaši ľudia sú až takí blbí, že vám na toto skočia...

Radičová: Zjavne nepoznáte naše vnútropolitické reálie. Pozrite sa, Sulík je sám proti celej koalícii a navyše v tomto s nami ide aj Fico. A ak s nami ide Fico, pôjdu s nami aj odbory. Samozrejme, niečím budem musieť Machynovi zavrieť ústa. S tým rátam. Cirkev určite tiež nepodporí liberála Sulíka a naša najväčšia národnostná menšina vie, že svoje si skôr presadí pri silnom Bruseli a slabej Bratislave, než naopak. Silné finančné skupiny sú prepojené na staré politické strany a Sulík padne na hubu aj s tou svojou hrdosťou na nezávislosť od finančných skupín. Média samozrejme tiež nežijú vo vzduchoprázdne - sú tam finančné aj politické prepojenia. V podstate sú už pripravené na veľkú národnú mediálnu masáž - už vidím tie titulky „Sulík povalil vladu"...

Barroso: Keď už spomínate tie média, pokiaľ viem, Krajcer - Sulíkov človek, je šéfom rezortu, ktorému patrí rozhlas aj televízia.

Radičová: Je, ale dlho už nebude.

Barroso: Ako to?

Radičová: No..., odíde. Vlastne všetci Sulíkovi ľudia odídu.

Barroso: No, to snáď odídete úplne všetci, nie? Odíde predsa celá vláda...

Radičová: Samozrejme, že odíde. A oni odídu z vlády, ktorá odíde (chvíľu je ticho, každý potrebuje stráviť túto informáciu, potom vypukne hurónsky rehot).

Barroso: Pani kolegyňa, ste naozaj zo Slovenska? Máte skvelý zmysel pre anglický humor. Len nie som si až taký istý, či to bude také jednoduché.

(Radičová sa v povznesenej nálade postaví, posunkom utíši všeobecné veselie a sťaby zaklínadlo trikrát prednesie: "Odíďte! Odíďte! Odíďte!", pričom pri každom opakovaní stupňuje naliehavosť predneseného imperatívu. Prítomní sa váľajú od smiechu.)

Barosso (medzi záchvatmi smiechu): Fajn! Toto keď predvediete pred televíznymi kamerami, ľud vás bude milovať, akurát trochu uberte, aby to nevyznelo príliš hystericky.

Barroso: Zrekapitulujme si to. Máme pod palcom všetky relevantné politické sily krajiny, všetky média...

Radičová: Všetky nie.

Barroso: Ako to?

Radičová: Zabudli ste v akej dobe žijeme? Máme tu predsa ten Internet a na ňom kopu mudrlantov, ktorí si hovoria blogéri a ktorí si myslia, že spasia svet ak budú ľuďom zadarmo rozdávať rozumy.

Nemecký bankár (vzrušene): Zadarmo? Hovädá!

Barroso (zamyslene sám pre seba): S tou cenzúrou Internetu si budeme musieť pohnúť. Ten Euroval skôr, či neskôr praskne a dovtedy musíme dostať Internet pod kontrolu.

Čítajte viac: [dolezite.sk]
Re: sevenovo topic
(22. 10. 2011 13:10)
Výzkumníci univerzity v Zurichu analyzovali spojení 43-tisíc nadnárodních firem a zjistili, že světovou ekonomiku řídí jedna gigantická superkorporace.

Pro získání obrazu globálního korporačního systému vědci zpracovali gigantickou databázy, zrcadlící vlastnícké vztahy mezi největšími nadnárodními společnostmi. Píše o tom New Scientist.

„Realita je natolik komplikovaná, že jsme museli upustit od dogmat, jako je například teorie spiknutí a nebo teorie volného trhu. Naše analýza stojí na skutečných údajích,“ vysvětluje autor výzkumu teoretik komplexních systémů James Glattfelder.


[www.newscientist.com]

[dolezite.sk]
Re: sevenovo topic
(01. 11. 2011 04:05)
Mazec, jsou tam neskutečný pecky (viz. tracklist) jsou tam přesně ty hity u kterých by jste si nikdy nevzpoměli na název a složitě je hledali. Vše na tpb :-)

http://img577.imageshack.us/img577/6200/1199368549va100greatest.jpg


VA - 100 Greatest Dance Hits of the 90s (2007)


Tracklist:
------------------
001 - C+C Music Factory - Gonna Make You Sweat (1991)
002 - Real McCoy - Another Night (1994)
003 - MC Hammer - U Can't Touch This (1990)
004 - La Bouche - Be My Lover (1996)
005 - Madonna - Vogue (1990)
006 - The Immortals - Mortal Kombat (1995)
007 - Four Seasons - Oh What A Night! (1994)
008 - Haddaway - What Is Love (1993)
009 - Scatman John - Scatman (1995)
010 - Londonbeat - I've Been Thinking About You (1991)
011 - Ce Ce Peniston - Finally (1992)
012 - Marcia Griffiths - Electric Boogie (1990)
013 - Tag Team - Whoomp! There It Is (1993)
014 - Robin S. - Show Me Love (1993)
015 - Snap - The Power (1990)
016 - Jive Bunny and The Mastermixers - Swing The Mood (1990)
017 - Corona - Rhythm Of The Night (1995)
018 - Soul II Soul - Back To Life (1990)
019 - Technotronic - Move This (1992)
020 - 2 Unlimited - Get Ready For This (1992)
021 - The B52's - Love Shack (1990)
022 - Real McCoy - Run Away (1995)
023 - George Michael - Freedom '90 (1990)
024 - Quad City DJ's - C'mon N' Ride It (1996)
025 - La Bouche - Sweet Dreams (1996)
026 - 69 Boyz - Tootsee Roll (1994)
027 - Deee Lite - Groove Is In The Heart (1990)
028 - Marky Mark Wahlberg - Good Vibrations (1991)
029 - Gina G. - Ooh Aah...Just A Little Bit (1997)
030 - Real McCoy - Come And Get Your Love (1995)
031 - Suzanne Vega - Tom's Diner (1990)
032 - Technotronic - Pump Up The Jam (1990)
033 - Fatboy Slim - The Rockafeller Skank (1998)
034 - Snap - Rhythm Is A Dancer (1992)
035 - Amber - This Is Your Night (1997)
036 - Sir Mix A Lot - Baby Got Back (1992)
037 - House of Pain - Jump Around (1992)
038 - Michael Jackson - Black Or White (1991)
039 - Moby - Bodyrock (1999)
040 - Le Click - Tonight Is The Night (1997)
041 - Reel 2 Real - I Like To Move It (1994)
042 - Us3 - Cantaloop (1994)
043 - Ace Of Base - All That She Wants (1993)
044 - Crystal Waters - Gypsy Woman (1991)
045 - Montell Jordan - This Is How We Do It (1995)
046 - Boyz II Men - Motownphilly (1991)
047 - Prodigy - Smack My ~censored~ Up (1997)
048 - Depeche Mode - Enjoy The Silence (1990)
049 - OMC - How Bizarre (1997)
050 - Black Box - Everybody, Everybody (1990)
051 - Culture Beat - Mr. Vain (1994)
052 - Paperboy - Ditty (1993)
053 - Everything But The Girl - Missing (1996)
054 - KLF - 3 A.M. Eternal (1991)
055 - Ace Of Base - Beautiful Life (1995)
056 - Bizarre Inc. - I'm Gonna Get You (1993)
057 - Kris Kross - Jump (1992)
058 - Freaknasty - Da Dip (1997)
059 - Will Smith - Gettin Jiggy Wit' It (1998)
060 - Robert Miles - Children (1996)
061 - Enigma - Sadeness Part 1 (1991)
062 - Madonna - Ray of Light (1998)
063 - Eiffel 65 - Blue (1999)
064 - Crystal Waters - 100% Pure Love (1994)
065 - Ini Kamoze - Here Comes The Hotstepper (1994)
066 - Wreckx N Effect - Rump Shaker (1992)
067 - Corina - Temptation (1991)
068 - Fatboy Slim - Praise You (1999)
069 - Nicki French - Total Eclipse Of The Heart (1995)
070 - The Notorious B.I.G. - Mo Money, Mo Problems (1997)
071 - Black Box - Strike It Up (1990)
072 - Cher - Believe (1999)
073 - Le Click - Call Me (1997)
074 - Mariah Carey - Make It Happen (1992)
075 - Lisa Stanfield - All Around The World (1990)
076 - Lou Bega - Mambo #5 (1999)
077 - No Mercy - Where Do You Go (1996)
078 - The Blackout Allstars - I Like It (1997)
079 - K7 - Come Baby Come (1993)
080 - EMF - Unbelievable (1991)
081 - INOJ - Love You Down (1997)
082 - Planet Soul - Set U Free (1996)
083 - Rozalla - Everybody's Free (1992)
084 - Stereo MC's - Connected (1993)
085 - Whitney Houston - I'm Every Woman (1993)
086 - KWS - Please Don't Go (1992)
087 - Quad City DJ's - Space Jam (1996)
088 - Janet Jackson - Love Will Never Do Without You (1991)
089 - Will Smith - Miami (1998)
090 - Cathy Dennis - Touch Me (1991)
091 - Jennifer Lopez - Waiting For Tonight (1999)
092 - Jamiroquai - Virtual Insanity (1997)
093 - Daft Punk - Around The World (1997)
094 - Bucketheads - The Bomb (1995)
095 - Santana - Smooth (1999)
096 - Digital Underground - The Humpty Dance (1990)
097 - Ricky Martin - Livin' La Vida Loca (1999)
098 - Vengaboys - We Like To Party! (1999)
099 - Will Smith - Men In Black (1997)
100 - Stardust - Music Sounds Better With You (1999)


Artist: VA
Album: 100 Greatest Dance Hits of the 90s
Release date: 2007
Genre: pop, dance, eurodance
Source: CDDA
Format: MP3
Running time: 07:11:06
Bitrate audio: 192 kbit / s
Edit: seven (01. 11. 2011 04:06) (2x)
Re: sevenovo topic
(02. 11. 2011 18:37)
Základní pravidla člověka

2011-11-02 (14:29) | Úvahy a komentáre

- Základní pravidla člověka

1) Každý člověk se musí sám ptát po vlastním smyslu života, hledat jej, nalézt jej a chtít jej uplatnit pro zlepšení svého života a působení.

2) Každý člověk musí být sám sebou, a tudíž také sobě samému vůdčí osobností, jež vytváří své vlastní rozhodující ideje, které následuje a uskutečňuje.

3) Každý člověk musí jednat na základě svého vlastní chápavosti a rozumu tak, aby sám po sobě požadoval to nejlepší a prospěšné, aby se formoval dle vlastní vůle a aby byl vlastním svobodným způsobem poslušen svých vlastních potřeb.

4) Každý člověk se musí utvářet tak, aby byl neustále sám sebou, aby měl pravlastní intenzivní prožitky, aby se nikdy nenechal zotročit či jinak porobit, a aby tedy v každém ohledu hájil svou vnitřní i vnější osobní svobodu, a to jak ve svých myšlenkách a citech, tak ve svých rozhodnutích, názorech, úsudcích, emocích a činech atd.

5) Každý člověk musí být sám k sobě laskavý a láskyplný v míře, která je pro něj nezbytná, a cítit se v sobě samém v bezpečí, právě jako musí být sám k sobě natolik poctivý, aby byl schopen porozumět svým vlastním myšlenkám, citům, emocím, činům a úsudkům atd.

6) Každý člověk musí své myšlenky, city, ideje, přání, potřeby a činy atd. usměrnit takovým způsobem, aby se cítil způsobilý k vysokým cílům, které však vždy mají odpovídat povaze jeho schopností a možností, a nemají tedy být přemrštěné či příliš nadsazené.

7) Každý člověk se má vidět a znát tak, jaký skutečně je, takže se nemá domnívat, že je dokonalý a bezchybný. To není možné pro nikoho, protože každý se musí učit, a tudíž podléhá chybám a nedokonalosti. Tudíž není možné, aby člověku bylo vše jasné, aby v něm vše bylo v souladu a aby byl lepší než bližní.

8) Každý člověk si musí vždy plně uvědomovat, že mezi lidmi existují rozdíly ve vědomí, tudíž ne každý může být úplně stejně inteligentní jako ten druhý. To však člověka neopravňuje k tomu, aby považoval bližní za zaslepené a zařazoval je na nižší úroveň než na úroveň člověka. Žádné takové oprávnění neexistuje ani v případě, jsou-li bližní nábožensky, ba dokonce sektářsky zaujati, neboť navzdory tomu jsou i oni lidé, kteří stejně jako všichni ostatní podléhají tvořivě-přírodním zákonitostem života a evolutivního učení.

9) Každý člověk má na základě své vlastní snahy usilovat o to, aby sám utvářel a naplnil své bytí a své existenční povinnosti v každé spravedlivé, poctivé, rozumné a intencionální atd. podobě, a to jak v materiální oblasti, tak v oblasti vědomí, charakteru, mravnosti, myšlenek a citů, jakož i psychiky. Z toho důvodu si má člověk též vytvořit výraznou motivaci, aby rostl sám v sobě, a sice aniž by se jakkoliv ponižoval - ani vlivem náboženství či sekt.

10) Žádný člověk se nemá svým idealizmem zasazovat za nedůstojné, neprokazatelné či pochybné záležitosti, nýbrž každý člověk má svůj idealizmus zacílit obzvláště na to, aby poznával sám sebe ve své pravé podstatě a tu zlepšoval, zdokonaloval a též uskutečňoval navenek, neboť pravá podstata ztělesňuje vlastní povahu toho, co směřuje k pokroku a úspěchu, a co je tedy zdrojem utváření života.

11) Žádný člověk nemá věřit jakýmkoli záležitostem, nýbrž má ustavičně hledat zásadní pravdu, již je schopen naleznout jen v sobě samotném, když vše prozkoumá, promyslí a uplatní svou chápavost, svůj rozum a svou zdravou logiku. Tak je člověk schopen nalézt pravdu jen v sobě samém, avšak to také pouze tehdy, je-li osvobozen od jakékoli víry ve věci, jaké nikdy nebude s to si sám v sobě dokázat. Víra totiž není žádný důkaz, nýbrž pouze něco, co je přijímáno jako milé, žádoucí a správné, aniž by bylo možno doložit pravdivý obsah, a proto tedy víra nikdy nemůže být průkazná, poněvadž právě chybí skutečnost dokazatelné pravdy.

12) Žádný člověk nemůže nikdy nalézt dotyčnou skutečnou pravdu, již hledá po celá léta nebo po celý život, pokud se jednoduše odevzdá nějaké víře a nezkoumá a nepoznává sám v sobě skutečnost pravdy pomocí logiky, rozumu a chápavosti, aby ji pak též realizoval a následoval svým životem a životním stylem.

13) Každý člověk by měl spatřovat svůj nejvyšší cíl v tom, aby své vědomosti, své dovednosti, svou pravou lásku, své skutečné štěstí, své schopnosti a možnosti, jakož i svou moudrost a lidskost utvářel a realizoval natolik pokrokově, aby tak mohl vést skutečně evolutivní a člověka hodný život a mohl tímto způsobem rovněž pomáhat svým bližním.

14) Každý člověk ať dbá v prvé řadě sám na sebe, tedy na svoji osobnost, svůj charakter, své ctnosti, myšlenky, city a činy, aby vše usměrnil tak, aby vše bylo správné a aby se nehnal za zavádějícími, klamnými cíli, které končí ve víře v neskutečné věci.

15) Každý člověk ať spravuje svůj příjem a majetek rozumným způsobem a ať jej nepromarňuje za neskutečné věci týkající se víry, neboť každý má jednat správně a postarat se sám o sebe, pokud k tomu má možnost a dovolují-li mu to životní okolnosti, aby nebyl bližním neoprávněně na obtíž a nechoval se jako parazit.

16) Každý člověk nechť žije neustále v přítomnosti, avšak ať hledí do budoucnosti a stará se o její utváření a ať bere v úvahu též minulost a učí se z ní, aby docílil úspěchů, poznatků a pokroků.

17) Každý člověk potřebuje klid a mír, a tudíž pro sebe též potřebuje určitý čas klidu a nemá být trvale něčím zaměstnán, a to ani je-li o samotě, ani nachází-li se ve společnosti bližních, v rodině či různých kolektivech. Každý člověk potřebuje nicnedělání, neboť jedině díky němu je schopen dát se dohromady a odpočinout si. Nicnedělání má být ale vždy přiměřeně a ne přes míru, aby se nestalo zátěží pro vlastní myšlenky a city a nevedlo je ke zlosti a aby též nevedlo ke zlosti bližních.

18) Každý člověk nechť neustále dbá toho, aby vždy hledal jen pravdu a nikdy nějaké spásné učení, neboť doopravdy žádné takové neexistuje, tedy ani mezi filozofickými, náboženskými, světskými, sektářskými či jinými ideologickými směry, jakož ani mezi těmi vědeckými. Spasitelské učení je v každém případě vždy podvod založený na víře nebo přinejmenším nějaké šarlatánství či zločinná ziskuchtivost. Vpravdě platí vždy pouze realita, skutečnost, jež je vybudována na základě používání zdravého rozumu, chápavosti a skutečné logiky.

19) Každý člověk ať je stále otevřený a počestný vůči svým bližním a nechť se nikdy neopovažuje - ať už z jakýchkoli důvodů - kontrolovat své bližní tak, že by jim z toho vznikla nějaká újma. Tak ať je tomu jak v rodině, tak v jakémkoli jiném kolektivu, aby nedocházelo ani k pomlouvání, ani ke znevýhodňování, ani k čemukoli jinému nespravedlivému.

20) Každý člověk ať dbá na svou vnitřní i vnější svobodu a ať se nikdy neváže na jakékoli věci, od nichž by se již nebyl schopen osvobodit nebo které by v něm vzbuzovaly strach učinit krok k osvobození, ať už ohledně čistě materiálních věcí a hodnot nebo ohledně mezilidských vztahů, rodiny či kolektivu jakéhokoli druhu.

21) Každý člověk má klást důraz na to, aby nikdy nepřijímal a nechápal žádná politická, filozofická, sektářská, světská, vědecká, náboženská nebo jiná ideologická učení jako »pravou pravdu« nebo jako »skutečné, pravé vědění« atd., neboť v každém učení je vskutku nutné se vyptávat až do posledního detailu, protože jedině tak je možné odůvodnit efektivní pravdu a zakusit skutečnost.

22) Každý člověk musí mít neustále jasno v tom, že jeho prožitý život - nehledě na to, kolik let trval - nikdy nebyl bez účelu a beze smyslu. V důsledku toho nemá prožitý život sám o sobě a v sobě nic ztraceného, neboť každá prožitá sekunda s jistotou naplnila svou intencionalitu a přinesla evoluční úspěch, a to i tehdy, pokud byl výsledek třeba jen nepatrný.

23) Každý člověk má být vždy jasné a chápavé mysli a nemá se vystavovat trvalému vlivu žádných učení, která mu odnímají možnost vlastního přemýšlení, rozjímání, zdůvodňování, poznávání a rozumění. Chce-li se člověk zabývat nějakými záležitostmi nebo nějakým učením, pak musí pokaždé dbát možnosti vyhradit si dostatek času, aby mohl nechat rozehrát své myšlenky a city, své úvahy, ideje atd., aby mohl vše prozkoumat a nalézt v sobě samém závěry a pravdu.

24) Každý člověk musí dbát na to, aby pěstoval mezilidské vztahy a věnoval se rodinným svazkům, jakož i přátelství, kamarádství a známostem. Rodiče, sourozenci, přátelé, známí a bližní obecně musejí být neustále zdrojem radosti a míru, a sice ve formě svobody, která v každém ohledu působí slučujícím a rozšiřujícím způsobem.

25) Každý člověk musí neustále dbát na to, aby mu život mohl dávat smysl a poskytovat mu cítění jistoty a ochrany. Toto musí člověk vyjadřovat jak ve společnosti bližních, tak i je-li sám se sebou.

26) Každý člověk musí svůj život utvářet tak, aby byl natolik bohatý na události, že v něm bude nalézat lásku, štěstí, radost, mír, harmonii, vyrovnanost a svobodu.

27) Každý člověk, jenž chce žít na základě skutečnosti, si musí dodávat a zachovávat zdravý cítění vlastní hodnoty a sebedůvěry, protože jedině tak může ohledně sebe samého uplatňovat zdravé, sebezáchovné a pokrokové myšlenky, city a činy.

28) Každý člověk se má stále a v každém okamžiku po stránce slušnosti a ctnostnosti, jakož i po stránce své práce, svých názorů, svého vědění a svého vzdělávání chovat tak, aby byl ve svém bližším i vzdálenějším okolí vnímán a respektován jako skutečný člověk.

29) Každý člověk ať žije svůj život takovým způsobem, aby na něj lidé po jeho odchodu ze života měli ještě dobré vzpomínky, které jej posmrtně nechají žít dál v dobrých myšlenkách.

30) Každý člověk ať žije tak, aby se bližní účastnili jeho života a chovali jej ve svých myšlenkách a citech v úctě. Ovšem že se přitom mohou vyskytnout i protivníci, kteří se na jeho životě mohou podílet zlým způsobem, avšak těm ať je odpuštěno, neboť dílem lásky nemá být nenávist, nýbrž mír a odpuštění.

31) Každý člověk se má ve společnosti bližních cítit dobře a v bezpečí, aby mohl v rámci společného prožitku života přispět k lásce, míru, svobodě, harmonii a individuálnímu štěstí.

32) Každý člověk ať usiluje o to, aby se v jeho životě mohly rozvíjet jak myšlenky a city, tak i spontánnost a pocitová láska. Tak ať se stane, že se bude život každého člověka pokaždé ubírat novým, dobrým, radostným a pozitivním směrem, a to jak spontánně, tak i v mnoha ohledech uváženě.

33) Každý člověk nechť se po dobu svého života snaží o to, aby po všech stránkách naplňoval svůj život, tedy jak po stránce učení, shromažďování vědomostí, dopracovávání se k moudrosti a vykonávání uspokojivé práce, tak co se týče pravé lásky, harmonie i dbalosti zachovávat mír a svobodu.

34) Každý člověk má být neustále otevřený všem věcem, aby mohl ve svém životě stále nalézat mnoho tajuplného a poutavého, co jej dokáže překvapit a přivést v úžas, co mu možná z radostného úleku vezme dech a nechá jej být stále mladým.

35) Každý člověk má vždy udržovat otevřené, dobré, láskyplné, mírumilovné, harmonické a svobodné vztahy se všemi lidmi, a to i tehdy, jsou-li mu nepřátelsky nakloněni. Nenávist zpravidla neškodí bližnímu, nýbrž samotnému nenávistníkovi, protože uspokojení vlastní nenávisti se stává jeho vlastní hanbou.

36) Každý člověk musí být stále otevřený otázkám po smyslu života a ohledně lidské existence a tyto otázky musejí být jeho požadavkem, aby o nich přemýšlel a taktéž o nich hovořil s bližními, aby tak došel k poznání pravdy.

37) Každý člověk musí cítit a být si jist, že to, co je pro něj důležité, může také sdělit a vyložit svým bližním a že mu bude v této věci projeveno porozumění.

38) Každý člověk musí cítit a být si jist, že to, co jej trápí a tíží, bude bližními pochopeno a že může v této věci očekávat upotřebitelnou radu nebo jinou pomoc.

39) Každý člověk má svůj život vést natolik otevřeně, aby byl jeho život v každé pozitivní podobě prospěšný a užitečný jak pro něj samotného, tak i pro jeho rodinu, jeho vztahy a pro společnost.

40) Každý člověk má dbát na to, aby se problémům a konfliktům jednoduše nevyhýbal, nýbrž aby pro ně hledal řešení a překonával je.

41) Každý člověk má povinnost vybudovat si dostatečnou sebedůvěru a zdravé cítění vlastní hodnoty, aby mohl čelit veškerým úkolům a těžkostem, které se v životě objevují, a aby je mohl ovládnout.

42) Každý člověk se má vždy snažit o to, aby se vlivem různých vypjatých situací, jež se vyskytnou u něho samého nebo u jeho bližních, nenechal vyvést z rovnováhy, necítil se špatně a nestal se nejistým.

43) Každý člověk má usilovat o to, aby sám uvědoměle a uváženě utvářel veškeré životní situace, pokud k tomu má možnost.

44) Každý člověk se má formovat tak, aby vlivem nejasných, zmatených a neradostných situací sám nepropadal skličujícím myšlenkám a citům.

45) Každý člověk musí být neustále připraven, aby uvolňujícím způsobem čelil myšlenkám a citům nechuti, aby s nimi správně zacházel a nebyl jim vydán napospas.

46) Každý člověk nechť se snaží komunikovat s bližními, aby tak vyjádřil svůj vlastní postoj a zastupoval svůj vlastní názor nebo učební zájem.

47) Každý člověk si má ve svém životě určovat cíle, o něž usiluje a jichž dosahuje s rozvahou, pozorností, zájmem, motivací a sebedůvěrou.

48) Každý člověk musí svůj život v každé situaci shledávat života hodným.

49) Každý člověk si musí své chování vždy určovat sám, tedy nikoli vlivem vnějších okolností, vlivem bližních, náboženství, sekt, filozofií, věd či jakýchkoliv ideologií.

zdroj:

[cz.figu.org]

Čítajte viac: [dolezite.sk]
Re: sevenovo topic
(10. 11. 2011 02:51)
sm2
Edit: seven (10. 11. 2011 02:52) (1x)
Re: sevenovo topic
(11. 11. 2011 16:08)
Re: sevenovo topic
(29. 11. 2011 01:45)
Teroristi Bush, Blair uznaný vinným z vojnových zločinov.

Čítajte viac: [dolezite.sk]
Autor:
Váš email:
Předmět:
Spam prevention:
Please, solve the mathematical question and enter the answer in the input field below. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
Question: how much is 1 plus 2?